Toán 6 Cộng trừ phân số

Chử Bảo Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười 2019
219
50
51
Hà Nội
THCS Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tính giá trị biểu thức sau:
E = [tex]\frac{-2}{7}[/tex] + [tex]\frac{15}{23}[/tex] + [tex]\frac{-15}{17}[/tex] + [tex]\frac{4}{9}[/tex] + [tex]\frac{8}{23}[/tex]
C = ([tex]\frac{-1}{4}[/tex] + [tex]\frac{5}{8}[/tex]) + [tex]\frac{-3}{8}[/tex]
A = [tex]\frac{-5}{11}[/tex] + ([tex]\frac{-6}{11}[/tex] + 1)
B = [tex]\frac{-2}{3}[/tex] - ([tex]\frac{5}{7}[/tex] - [tex]\frac{2}{3}[/tex])
:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,599
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
$E = \dfrac{-2}{7} + \dfrac{15}{23} + \dfrac{-15}{17} + \dfrac{4}{9} + \dfrac{8}{23}$
$E = \dfrac{-2}{7} + \dfrac{-15}{17} + \Big(\dfrac{15}{23} + \dfrac{8}{23} \Big) + \dfrac{4}{9}$
$E = \dfrac{-2}{7} + \dfrac{-15}{17} + 1 + \dfrac{4}{9}$
$E = \dfrac{5}{7} + \dfrac{-15}{17} + \dfrac{4}{9}$
$E = \dfrac{85}{119} + \dfrac{-105}{119} + \dfrac{4}{9}$
$E =\dfrac{20}{119} + \dfrac{4}{9}$
$E = \dfrac{180}{1071} + \dfrac{476}{1071}$
$E = \dfrac{656}{1071}$

$C = \Big(\dfrac{-1}{4} + \dfrac{5}{8} \Big) + \dfrac{-3}{8}$
$C = \dfrac{-1}{4} + \Big(\dfrac{5}{8} + \dfrac{-3}{8} \Big)$
$C = \dfrac{-1}{4} + \dfrac{1}{4}$
$C = 0$

$A = \dfrac{-5}{11} + \Big(\dfrac{-6}{11} + 1\Big)$
$A = \dfrac{-5}{11} + \Big(\dfrac{-6}{11} + \dfrac{11}{11} \Big)$
$A = \dfrac{-5}{11} + \dfrac{5}{11}$
$A = 0$

$B = \dfrac{-2}{3} - \Big(\dfrac{5}{7} - \dfrac{2}{3} \Big)$
$B = \Big(\dfrac{-2}{3} + \dfrac{2}{3} \Big) - \dfrac{5}{7}$
$B = \dfrac{-5}{7}$
 

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
887
680
111
Tính giá trị biểu thức sau:
E = [tex]\frac{-2}{7}[/tex] + [tex]\frac{15}{23}[/tex] + [tex]\frac{-15}{17}[/tex] + [tex]\frac{4}{9}[/tex] + [tex]\frac{8}{23}[/tex]
C = ([tex]\frac{-1}{4}[/tex] + [tex]\frac{5}{8}[/tex]) + [tex]\frac{-3}{8}[/tex]
A = [tex]\frac{-5}{11}[/tex] + ([tex]\frac{-6}{11}[/tex] + 1)
B = [tex]\frac{-2}{3}[/tex] - ([tex]\frac{5}{7}[/tex] - [tex]\frac{2}{3}[/tex])
:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10
biểu thức E mình nghĩ bạn nhầm chỗ -2/7 đúng ra phải là -2/17 chứ ???
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,599
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Top Bottom