Sinh 12 Công thức

Quana26

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
31 Tháng bảy 2019
467
1
802
101
17
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
buổi chiều vui vẻ nha anh,
theo e thì khi tính trạng do n cặp gen dị hợp tương tác cộng gộp quy định thì sẽ có số kiểu hình= 2n + 1
Vì: với n cặp gen dị hợp sẽ có các loại kiểu hình là:
-Kiểu hình đồng hợp gen lặn quy định
-Kiểu hình có 1 alen trội quy định
-Kiểu hình có 2 alen trội quy định
-Kiểu hình có 3 alen trội quy định
..................
-Kiểu hình có 2n alen trội quy định
+ Từ 1 alen trội đến 2n alen trội sẽ có số loại kiểu hình= 2n. Ngoài ra còn có kiểu hình do kiểu gen đồng hợp lặn quy định, do đó số kiểu hình= 2n+ 1
Chúc anh học tốt ạ^^
 
Top Bottom