Hóa Công thức phân tử của X

Yukle

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
44
8
81
23

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,369
2,141
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
la C6H5 OCO -CH2 - COO- CH= CH2
C11H10O4
Z: CH3COONh4
T: CH4
Y: Na-OCO-CH3-COONa
 
Last edited:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,468
5,263
1,049
28
X+ 3NaOH-----> C6H5ONa+Y+CH3CHO+H2O
Y+ 2NaOH-----> T+ 2Na2CO3
CH3CHO + AgNO3+NH3+H2O----->Z+.......
Z+NaOH------>E+.......
E+NaOH-------> T+ Na2CO3
Công thức phân tử của X là


C6H5-COO-CH2-OOC-CH=CH2 + 3NaOH-----> C6H5ONa+CH2-(COONa)2 +CH3CHO+H2O
CH2-(COONa)2 + 2NaOH-----> CH4 + 2Na2CO3
CH3CHO + AgNO3+NH3+H2O-----> CH3-COONH4 +.NH4NO3 + 2 Ag......
CH3-COONH4 +NaOH------>CH3-COONa + NH3 + H2O
CH3-COONa +NaOH-------> CH4 + Na2CO3
Công thức phân tử của X là C11H10O4
 
  • Like
Reactions: Yukle
Top Bottom