Toán 10 Công thức lượng giác

2712-0-3

Cựu TMod Toán
Thành viên
5 Tháng bảy 2021
1,068
1,741
206
Bắc Ninh
THPT đợi thi
Nguyễn Gia VinhTa có công thức: [imath]\cos^2 x = \dfrac{1}{1+\tan^2 x} = \dfrac{9}{10}[/imath]
Mà [imath]\dfrac{\pi}{2} <x<\pi \Rightarrow \cos x < 0 ; \sin x >0[/imath]
[imath]\Rightarrow \cos x = \dfrac{-3}{\sqrt{10}}[/imath]
Lại có: [imath]\sin x =\sqrt{1-\cos ^2 x} = \dfrac{1}{\sqrt{10}}[/imath]
[imath]\Rightarrow \sin 2x = 2 \sin x . \cos x = \dfrac{-3}{5}[/imath]
Lại có: [imath]\cos 2x = 2 \cos ^2 x-1 = \dfrac{4}{5}[/imath]
Mặt khác: [imath]\tan 2x = \dfrac{\sin 2x}{\cos 2x} = \dfrac{-3}{4}[/imath]

Do đó: [imath]\tan 4x = \dfrac{2 \tan 2x}{1- \tan ^2 2x} = \dfrac{-24}{7}[/imath]

Ngoài ra mời bạn tham khảo: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
 
Top Bottom