Vật lí 11 công suất toàn mạch

Tạ Hữu Long

Học sinh
Thành viên
22 Tháng năm 2020
65
38
36
17
Hải Phòng
THPT chưa có tên

Hoàng Long AZ

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
1,981
3,066
399
▶️ Hocmai Forum ◀️
chon ba điện trở giống nhau mắc theo sơ đồ (R1 song song R2 ) nối tiếp R3 ,công suất tiêu thụ trên điện trở R1 là 3W tìm công suất toàn mạch
Đặt R1=R2=R3 = R
[tex]R12=\frac{R^2}{2R}=\frac{R}{2}[/tex]
[tex]Rtđ=R3+R12=\frac{3}{2}R[/tex]
Gọi U là hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch
I = U/Rtđ = 2U/3R
U12 = I.R12 = U/3
Công suất tiêu thụ trên R1:
P1 = [tex]\frac{U12^2}{R1}=\frac{U^2}{9.R}[/tex] = 3 => [tex]U^2=27R[/tex]
Công suất tiêu thụ toàn mạch:
[tex]P=\frac{U^2}{Rtđ}=\frac{27R}{\frac{3R}{2}}=18W[/tex]
 
  • Like
Reactions: Tạ Hữu Long
Top Bottom