Địa Công nghiệp năng lượng.

D

demon311

Bạn yêu Địa lắm hả?
Cơ bản vì sản xuất ra năng lượng phục vụ đời sống văn minh của con người
Quan trọng vì thúc đẩy các ngành khác pt
 
C

chilaconsoko

mình yêu địa và cũng hơi không thông minh địa nữa
bạn trả lời còn sơ sài quá
mình không hiểu lắm
mình trả lời như vầy bn coi có được không:
-là ngành có thế mạnh lâu dài
+cơ sở thị trường nguồn nguyên, nhiên liệu vững chắc
+thị trường tiêu thụ lớn
-đạt hiệu quả kinh tế cao
+về kinh tế:đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả năng suất lao động
+về xh:giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân
-tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác
mình trả lời có cái dàn như vậy ko pk có được ko nữa
bạn cho mình ý kiến y
 
Top Bottom