CON-TRẺ LÀ DI-SẢN,CƠ-NGHIỆP TRỜi BAN (THÁNH-THI)

H

hvtp

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Món quà không phải ai cũng có,mỗi phần đều bằng nhau ! Người ta lo tôn tạo di tích,kỳ quan được xét tặng Danh-hiệu Thế-giới ! Nhưng có ai biết "Con-người" là "Kỳ Quan Của Vủ-Trụ" vậy Con-trẻ là Di-sản,Cơ-Nghiệp Trời cho (Trích Thánh-Thi 127:3),dù là Cha-mẹ của BillGate hay Cha-mẹ của ai đó đều được ban cho...một con trẻ như nhau...chỉ khác Cha-mẹ nuôi dạy con ,còn Tạo-hóa (xã-hội?,nhà-trường ?)làm cho nó lớn lên và được tầm thước,vóc-giạc (trưỡng-thành)cã thể-xác lẫn tinh-thần..."Thiên-tài,thiên-bẩm,thiên-tư" chẵng qua nhờ Trời,nhờ Ơn-trên độ-trì,thêm-sức,hổ-trợ....
Nếu ý thức ,nhận thức ,được sự hiện-diện,hiện hữu đó ...ta phải chọn lựa một xu-hướng,định hướng (quyết-tâm) cho mình,tin có, cũng chẵng ích chi,giúp chi ! Cần phải tin-nhận,tin-cậy ,vào sự giúp đở,hổ trợ của đối tượng mình tin :Thánh-linh hay Tà-linh-"Ma dưa lối,quỷ đưa đường,cứ chọn những lối đoạn trường mà đi".! NGUYỄN-DU
-THÁNH-LINH: Đấng Yên-ủi,khích-lệ,xây-dựng...với các mỹ-đức yêu-thương,vui-mừng,bình-an,nhịn-nhục,nhân-từ,hiền-lành,trung-tín,mềm-mại,tiết-độ...người đầu phục,chịu sự dẫn dắt của T/L ..sẽ có những biểu hiện tự nhiên,bình thường như trên ,nếu cho là tự-nhiên,tự-tại thì biểu-hiện đó không ở lâu,kéo-dài,tái diễn (khi có, khi không,khi còn khi mất).!
Có kẻ, rất hiền-lành,chất-phát...khi nổi giận,tức giận...có thể hành động như mất-trí,điên-khùng (mất tự-chủ)bộc phát,bất thường...sau đó vẫn sinh hoạt bình-thưòng (khác với kẻ mất-trí,điên-khùng)Tuy nhiên, nếu cứ chìu theo sự hung dử,gian ác có thể trở thành thói quen tập quán ,hành động ngoài ý-muốn,ý-chí,lương tri...Như kẻ cuồng-tín ,tin vào giáo-điều,triết lý chủ-trương khủng bố,phá-hoại,tàn sát,diệt-chủng,kỳ-thị....chỉ thích hô hào chiến tranh,đã phá,chỉ-trích (không có tinh thần xây-dựng,khích lệ,yên-ủi ai cã)Trong sinh hoạt xã-hội,đoàn-thể...người ta có thể dùng giọng êm ,lời xão, thu phục người nghe nhưng thực chất có lòng tốt,vô tư ,trong sáng không ? sau sẽ rõ !Vì mình hay vì người,vì ta hay vì xã-hội,ích-kỷ*Vị-tha ?Những Tiên-tri,Trạng-sư.... nhờ sự soi-sáng,cảm-động của Thánh-Linh mà có lời nói,việc làm không chê vào đâu được ! Thầy chạy ?Cha cũng thua ?Xuất quỷ nhập thần, chớ có xuất thần nhập quỷ !Tai họạ! tai họạ!?
-TÀ-LINH : (T\L)Đối lập với Thánh-Linh(T/L)Tác-động,lôi-kéo,cám-dỗ,xui-khiến ta có tư-tưỡng,hành-vi mang tính quỷ-quyệt,thủ-đoạn,dối-trá,lừa-đảo,giả-hình(trá-hình,đội lốt)
Nguyên-nhân,nguyên-do, của mọi xung-đột,đấu-đá,tàn-hại,giết-hại ,của con người với nhau
Chỉ nhằm gây rối-rắm,khủng-hoãng,lo-sợ,hoang-mang....chỉ thích vinh thân, phì gia,vị-kỷ,vụ-lợi cá-nhân ,thích hạ người khác xuống để đưa mình lên...(cá nhân chủ-nghĩa,cơ-hội CN )
Những kẻ nô-lệ T\L chỉ chăm việc ba-hoa,mỵ dân,phô-trương....nói một đàng ,làm một nẽo...nói dài,nói dai...chẵng làm ,chẵng giúp ai được một chút nào?Thích chiếm đoạt,thâu trử,đầu cơ....hưỡng thụ thay vì phục vụ,lấy nhiều hơn cho (cho .1 lấy tới 100-1000- Triệu....!)
Chẵng ai ,có thể nhờ khủng-bố,phá hoại ...mà thành Thánh hay lên Thiên-đàng cã ? ! Gây sự bất hạnh,tang-thương,đau-khổ,xót-xa,tan-vỡ...không có gì ác?,hay tội lỗi ?,xấu-xa? !Cũng chẵng nhờ cầu-kinh,cúng bái,nhang-đèn,lễ-lộc,bánh-trái, quà cáp ! Được cứu ! Được tha !
Trừ khi ,người đó ,ăn năn,sám-hối quyết từ bỏsự tối tăm,ngu-muội,cuồng-tín,sai-trái ...nương theo T/L chống trả,từ bỏ...đắc thắng cám-dỗ...tái-sinh (đổi-mới) tâm linh luôn hướng-thiện,hướng-thượng....
-"Tôi làm được mọi sự, nhờ "Đấng Toi-Cao" ban thêm sức cho tôi "
Saint Paul. (Trích thơ gởi HT Philip)
Tương lai tùy thuộc vào những gì chúng ta,chọn-lựa và thực hiện ngay bây giờ !
-Chúc bạn được may-mắn ,thành-công,thắng lợi trên đường đến Chân,thiện,Mỹ !
 
Top Bottom