complete the sentences with an appropriate phrase of time

chinhpham1505

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng năm 2017
224
236
86
17
Hà Nội
THCS Lê Ngọc Hân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

complete the sentences with an appropriate phrase of time
1 Tim does his homework in the morning and in the evening. It means he does it ..........
2 Thu often goes to the library on tuesday,Thursday and Saturday. It means she goes to the library...........
3 Kien goes to swim weekly.It means he goes to swim........
4 We have literature on Monday,tuesday,Wednesday and Friday.It means We have it........
5 They have a test after a fortnight. It means they have it................
 

hocgioi2013

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2013
1,193
91
211
22
Ngôi nhà toán học và hóa học
complete the sentences with an appropriate phrase of time
1 Tim does his homework in the morning and in the evening. It means he does it ..........
2 Thu often goes to the library on tuesday,Thursday and Saturday. It means she goes to the library...........
3 Kien goes to swim weekly.It means he goes to swim........
4 We have literature on Monday,tuesday,Wednesday and Friday.It means We have it........
5 They have a test after a fortnight. It means they have it................
=>1.1 Tim does his homework in the morning and in the evening. It means he does it all day.
2 Thu often goes to the library on tuesday,Thursday and Saturday. It means she goes to the library three times a week.
3 Kien goes to swim weekly.It means he goes to swim once a week.
4 We have literature on Monday,tuesday,Wednesday and Friday.It means We have it on weekdays.
5 They have a test after a fortnight. It means they have it twice a month.
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,238
666
18
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
complete the sentences with an appropriate phrase of time
1 Tim does his homework in the morning and in the evening. It means he does it ..........
2 Thu often goes to the library on tuesday,Thursday and Saturday. It means she goes to the library...........
3 Kien goes to swim weekly.It means he goes to swim........
4 We have literature on Monday,tuesday,Wednesday and Friday.It means We have it........
5 They have a test after a fortnight. It means they have it................
1 Tim does his homework in the morning and in the evening. It means he does it all day.
2 Thu often goes to the library on tuesday,Thursday and Saturday. It means she goes to the library three times a week.
3 Kien goes to swim weekly.It means he goes to swim once a week.
4 We have literature on Monday,tuesday,Wednesday and Friday.It means We have it on weekdays.
5 They have a test after a fortnight. It means they have it twice a month.
 
Top Bottom