English THCS Complete the dialogue

V

vuiva

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1, complete the dialogue between hoa and you
hoa; wich school do you go to?
you; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
hoa:what subjects are you good at?
you: ...........................
hoa; what subjects are difficult to study?
you ..........................
hoa; how ten do you have a computer science class?
you: ............
hoa : what do you do in a computer science class?
you :...........
hoa: when do you have a music leson?
you:.........
hoa: what do you do in a music leson?
you ......................
 
Last edited by a moderator:
K

kute2linh

hoa; which school do you go to?
you; I go to "Tên trường" school
hoa:what subjects are you good at?
you: I am good at Math (or English, Literatre...)
hoa; what subjects are difficult to study?
you: I think History is difficult to study
hoa; how often do you have a computer science class?
you: I have a computer science class once a week
hoa : what do you do in a computer science class?
you : We study about computer
hoa: when do you have a music leson?
you: I have a music leson on monday
hoa: what do you do in a music leson?
you : We learn Singing
 
Top Bottom