English 9 Complete sentences

Thảo luận trong 'Hỏi bài tiếng Anh lớp 9' bắt đầu bởi Iam_lucky_girl, 11 Tháng tư 2020.

Lượt xem: 837

 1. Iam_lucky_girl

  Iam_lucky_girl Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  712
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Bình Phước
  Trường học/Cơ quan:
  THCS TTLN
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  SECTION D: WRITING (20 POINTS)
  I.
  Finish the second sentence so that it means the same as the first one. (10 pts)
  1. Peter hasn't had his hair cut for over 3 months.
  àIt is .........................................................................................................
  2.I meant to post that letter before lunch.
  àWhat ...........................................
  3. People will only become aware of the problem if you increase the publicity.
  àOnly if ........................................................................................................ .
  4. Scientists have tried very hard to find a cure for AIDS.
  àEnormous ......................................................................................................................... .
  5. Success depends on hard work.
  àThe harder .................................................................................................................. .
  6. She thought it was too difficult for her to finish the job by lunchtime.
  à She found ........................................................................................................... ..
  7. They thought that the little girl had found out the keys accidentally.
  à The keys ................................................................................................................. .
  8. Someone has suggested abolishing income tax.
  àIt ...................................................................................................................... .
  9. It was wrong of you to allow a 4-year-old child to walk home alone.
  à You should ........................................................................................................................ .
  10. We were late for the meeting because it rained heavily.
  à But for ................................................................................................................. ..
  II. Use the given word to write the second sentence in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentence. Do not change the form of the given word. (5pts)
  1. They decided to build a new school in this region. SHOULD
  ...........................................................................................................
  2. She got a scholarship as soon as she registered for the training course. SCARCELY
  ...........................................................................................................
  3. Flooding in this region was the result of heavy rain RESULTED
  ...........................................................................................................
  4. I don't like him because he boasts a lot. MOUTH
  ...........................................................................................................
  5. The Embassy said it would not be necessary for me to get a visa. NEED
  ...........................................................................................................
  Ill. Complete the following sentences, using the words given. (5 pts)
  1. Exercise I take regularly I improves I fitness I our body I mind.
  ...........................................................................................................
  2. Economic I reform I one I most I important I measure I take I promote I development I country
  ...........................................................................................................
  3. Sleep I next room I boy I wakened I sound I breaking glass.
  ...........................................................................................................
  4. Never I put I tomorrow I you I do I today.
  ...........................................................................................................
  5. Many people I say I most I common I way I attract I someone I attention I by I wave.
  ...........................................................................................................
  Giúp ạ @ngochaad @jehinguyen
   
  Last edited: 11 Tháng tư 2020
 2. jehinguyen

  jehinguyen Cựu Mod Tiếng Anh Thành viên Test Thành viên

  Bài viết:
  1,499
  Điểm thành tích:
  471
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Xuân Diệu

  Em tham khảo :
  I.
  Finish the second sentence so that it means the same as the first one. (10 pts)
  1. Peter hasn't had his hair cut for over 3 months.
  It is over 3 months since Peter last had his hair cut.
  • Since S + (last) did sth : kể từ lần cuối ai làm điều gì
  2.I meant to post that letter before lunch.
  What I meant to do was to post that letter before lunch.
  • mean to do sth : có ý định làm gì
  • What + S + V là một mệnh đề danh ngữ làm chức năng chủ ngữ trong câu.
  3. People will only become aware of the problem if you increase the publicity.
  Only if you increase the publicity will people become ...
  • Đảo ngữ với only if : Only if S + V + trợ động từ + S + V
  4. Scientists have tried very hard to find a cure for AIDS.
  Enormous efforts have been made by scientists to find a cure for AIDS.
  • Câu bị động.
  • Make an effort to do sth : nỗ lực làm gì. Effort là danh từ đếm được, nếu trước đó không có mạo từ/ tính từ sở hữu thì ở dạng số nhiều.
  5. Success depends on hard work.
  The harder you work, the more successful you will be.
  • Cấu trúc so sánh kép : The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V.
  6. She thought it was too difficult for her to finish the job by lunchtime.
  She found it too difficult to finish the job by lunchtime.
  • Find sth adj : cảm thấy cái gì như thế nào (ở trong câu này đồng thời sử dụng cấu trúc chủ ngữ giả - it )
  7. They thought that the little girl had found out the keys accidentally.
  The keys were thought to have been found out accidentally by the little girl.
  • Câu bị động đặc biệt.
  8. Someone has suggested abolishing income tax.
  It has been suggested that income tax (should) be abolished.
  • It + be + suggested/ important/ vital/ ... + that + S + (should) Vbare
  9. It was wrong of you to allow a 4-year-old child to walk home alone.
  You should not have allowed a 4-year-old child to walk home alone.
  • should (not) have PP : (không) nên làm gì ở quá khứ
  10. We were late for the meeting because it rained heavily.
  But for the heavy rain, we wouldn't have been late for the meeting.
  • But for sth = If it hadn't been for sth (câu điều kiện loại 3) / If it weren't for sth (câu điều kiện loại 2)
  • Câu điều kiện loại 3.
  II. Use the given word to write the second sentence in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentence. Do not change the form of the given word. (5pts)
  1. They decided to build a new school in this region. SHOULD
  They decided that a new school should be built in this region.
  • decide + that + S + should + V/ be PP
  2. She got a scholarship as soon as she registered for the training course. SCARCELY
  Scarcely had she registered for the training course when she got a scholarship.
  • Scarcely/ Hardly had + S + pp when S + Vqk : Không lâu ngay sau khi ... thì ...
  3. Flooding in this region was the result of heavy rain RESULTED
  The heavy rain resulted in flooding in this region.
  • result in sth : dẫn tới điều gì
  4. I don't like him because he boasts a lot. MOUTH
  I don't like him because he has a big mouth.
  • have a big mouth = boast a lot : lắm chuyện
  5. The Embassy said it would not be necessary for me to get a visa. NEED
  The Embassy said that there was no need for me to get a visa.
  • There be no need for sb to do sth : Ai không cần thiết phải làm gì.
  Ill. Complete the following sentences, using the words given. (5 pts)
  1. Exercise I take regularly I improves I fitness I our body I mind.

  Exercise taken regularly improves the fitness of our body and mind.
  2. Economic I reform I one I most I important I measure I take I promote I development I country
  Economic reform is one of the most important measures taken to promote the development of a country.
  3. Sleep I next room I boy I wakened I sound I breaking glass.
  Sleeping in the next room, the boy was wakened by the sound of breaking glass.
  4. Never I put I tomorrow I you I do I today.
  Never put off until tomorrow what you can do today.
  5. Many people I say I most I common I way I attract I someone I attention I by I wave.
  Many people say that the most common way of attracting someone's attention is by waving.
  Chị.. bài 3 không cần giải thích ha em '-' .. Có gì thắc mắc em hỏi lại nhé. Những kiến thức chị có đề cập trên tốt nhất em nên tự tìm hiểu thêm để hoàn thiện kiến thức hơn nhé. Chúc em học tốt.
   
  Iam_lucky_girl, God of dragon, ngochaad4 others thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->