$\color{Red}{\text{CHÀO NĂM HỌC MỚI - VUI TẾT TRUNG THU}}$

Status
Không mở trả lời sau này.
L

levietdung1998

Đối số 8
Trả lời câu số 10 -A..................................................................
 
P

phamvananh9

- Đội số : 14
Câu trả lời số 8: C/............................................................................................................
 
M

manh550

Đội:16
câu trả lời : 8-C
.................................................................................
 
N

naniliti

Đội 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trả lời câu 9a
 
P

phamvananh9

- Đội số: 14
Câu trả lời số 6: D............................................................................................
 
M

manh550

Đội:16
trả lời:6-D;7-C;9-A;10-A
.........................................................................................
 
L

levietdung1998

Đội số 8
Trả lời câu số 7-A.................................................................
 
P

phamvananh9

- Đội số: 14
Câu trả lời số 7: C..................................................................................................................
 
P

phamvananh9

- Đội số: 14
Câu trả lời số 10: A..................................................................................................................
 
N

naniliti

Đội số 12 :
Câu trả lời số 10A
.................................................. .................................................. ..........
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom