$\color{Red}{\fbox{LỊCH SỬ 11}\bigstar\text{ÔN THI HỌC KỲ II MÔN SỬ}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi woonopro, 8 Tháng tư 2014.

Lượt xem: 1,883

 1. woonopro

  woonopro Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Nhằm mục tiêu giúp các bạn ôn thi học kỳ 2 để có kết quả môn sử như mong đợi, mình xin lập topic sau để tổng hợp các câu hỏi dưới dạng tự luận​
  Vì những câu hỏi thuộc dạng có sẵn kiến thức trong tập thì mỗi nơi giáo viên có 1 cách giảng dạy khác nhau, nên mình không thể giải đáp các câu đó, nhóm Sử chỉ có thể đăng lên và giải đáp các câu hỏi nằm trong chương trình thi học kỳ 2, thuộc dạng Câu hỏi ngoài bổ sung, vì trong quá trình đăng sẽ không tránh thiếu sót, nếu các bạn có nhu cầu giải đáp thêm thì xin liên lạc với mod Sử thuộc lớp đang học để đưa câu hỏi và nhận đáp án, không đăng trực tiếp tại đây.
  Vì 1 lúc không thể đăng tải lên quá nhiều được, nên sẽ tạm thời đăng câu hỏi và bổ sung đáp án dần
   
 2. quynh2002ht

  quynh2002ht Guest

  Mọi người làm thử đề sử 11 học kỳ 2 nha
  I.Phần trắc nghiệm (4 điểm)
  Chọn câu trả lời đúng:
  1.Phong trào Ngũ Tứ đã đánh dấu bước chuyển của Cách mạng Trung Quốc từ:
  A.Cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản
  B.Cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc
  C.Từ cách mạng dân cũ sang cách mạng dân chủ mới
  D.Từ cách mạng tư sản cũ sang cách mạng tư sản mới
  2.Đảng Cộng Sản nước nào được thành lập đầu tiên ở Đông Nam Á?
  A.Đảng Cộng Sản Việt Nam B.Đảng Cộng Sản Phi-lip-pin
  C.Đảng Cộng Sản Mã Lai D.Đảng Cộng Sản In-đô-nê-xi-a
  3.Với chính sách nhượng bộ của Anh và Pháp tại Hội nghị Muy-nich đã có tác động như thế nào đối với chiến tranh thế giới thứ hai?
  A.Cứu được tình thế hòa bình ở Châu Âu
  B.Khuyến khích bọn phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược
  C.Hạn chế quá trình dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai
  D.Đè bẹp âm mưu mở rộng chiến tranh của phát xít
  4.Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ:
  A.Giai cấp tư sản bị thực dân Pháp đình chỉ hoạt động kinh doanh
  B.Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất
  C.Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp
  D.Giai cấp địa chủ nhỏ bị thực dân Pháp thu toàn bộ ruộng đất
  5.Hình thức đấu tranh nào dưới đây gắn với phong trào yêu nước của các sĩ phu Việt Nam đầu thế kỉ XX?
  A.Đấu tranh đơn thuần bằng vũ trang
  B.Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị,ngoại giao
  C.Đấu tranh chủ yếu bằng hình thức chính trị
  D.Dùng biện pháp cải cách yêu cầu thực dân Pháp trao trả độc lập
  6.Với việc kí Hiệp ước nào,triều đình Huế thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam?
  A.Hiệp ước Hác-măng B.Hiệp ước 1874 và 1802
  C.Hiệp ước Patơ nốt D.Hiệp ước Hác măng và Patơnốt
  7.Thực dân Pháp đã dùng thủ đoạn gì ở Việt nam ngay từ khi tiến hành khai thác tuộc địa lần thứ nhất:
  A.Chính sách “chia để trị”
  B.Chính sách”dùng người Pháp trị người Việt”
  C.Chính sách “đồng hóa dân tộc Việt Nam”
  D.Chính sách “khủng bố trắng đối với dân tộc Việt Nam”
  8.Phan Chu Trinh đã đề cao phương châm gì đối với dân tộc Việt Nam?
  A.”Tự lực tự cường” B.”Tự lực cánh sinh”
  C.”Tự khai hóa” D.”Tự do dân chủ”
  9.Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm đã đạt được kết quả gì?
  A.Thay thế chế độ phong kiến bằng chế độ quân chủ lập hiến
  B.Xóa bỏ chế độ phong kiến
  C.Thiết lập chế độ Cộng hòa
  D.Đưa nước Xiêm trở lại quân chủ chuyên chế
  10.Nền kinh tế,xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là:
  A.Nền kinh tế - xã hội phong kiến B.Nền kính tế - xã hội thuộc địa nửa phong kiến
  C.Nền kính tế - xã hội thuộc địa D.Nền kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa
  11.Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam ở cuối thế kỉ XIX là:
  A.Triều đình nhà Nguyễn cấm đạo Gia Tô truyền bá vào Việt Nam
  B.Triều đình nhà Nguyễn không cho Pháp vào buôn bán ở Việt Nam
  C.Triều đình nhà Nguyễn đã có lần yêu cầu Pháp vào Việt Nam.
  D.Do nhu cầu xâm chiếm thuộc địa của thực dân Pháp
  12.Sau khi thành lập Duy Tân Hội đã có hoạt động nào trong các hoạt động sau đây?
  A.Mở cuộc vận động đổi mới phong hóa B.Tổ chức phong trào Đông Du
  C.Mở cuộc vận động ăn mặc “Âu hóa” D.Thành lập “nông hội”
  13.Điểm mới trong mục tiêu đấu tranh của Cách mạng Tân Hợi so với phong trào Ngũ Tứ là:
  A.Chống phong kiến,Mãn Thanh B.Chống thế lực quân phiệt Bắc Dương
  C.Chống đế quốc D.Chống chủ nghĩa Phát xít
  14.Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược:
  A.Chế độ phong kiến Việt Nam có biểu hiện khủng hoảng suy yếu
  B.Đất nước bị chia cắt
  C.Triều đình Huế đang tiến hành cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược
  D.Chế độ phong kiến đang ở giai đoạn phát triển thịnh trị
  15.Thái độ của triều đình Huế trong quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta trong những năm 1858-1884 là:
  A.Khiếp sợ.bạc nhược ,không có tinh thần chiến đấu ngay từ đầu
  B.Cùng nhân dân p nhưng cuối cùng thất bại
  C.Lúc đầu tổ chức p nhưng sau đó đầu hàng từng bước một
  D.Không tổ chức kháng chiến mà thương lượng đàm phán với Pháp
  16.Tính chất của phong trào Cần Vương là:
  A.Chiến tranh phong kiến B.Cách mạng tư sản
  C.Cách mạng dân chủ nhân dân D.Phong trào yêu nước p
  II.Phần tự luận(6 điểm)
  Câu 1: Em hãy phân tích nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?(3 điểm)
  Câu 2: Hãy nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất?Chính sách khai thác đó đã tác động như thế nào đối với nền kinh tế- xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX?(3 điểm)
   
 3. sieutrom1412

  sieutrom1412 Guest

  II/
  Câu 1:
  - Sâu xa: Do sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị
  của các nước tư bản trong thời đại chủ nghĩa đế quốc  mâu thuaån với nhau về các vấn đề thuộc địa. - Do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau chiến tranh
  thế giới thứ nhất lại tiếp tục nảy sinh.
  - Trực tiếp: Do cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã dẫn đến
  sự ra đời và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở Đức, I-ta-li-a và
  Nhật Bản nhằm gây chiến tranh để chia lại thế giới.
  - Do chính sách thoả hiệp, “dung dưỡng” của các nước phương Tây
  đã tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh.
  - Các nước đế quốc hình thành hai khối đối lập nhau:
  + Anh, Pháp, Mĩ thi hành chính sách thoả hiệp nhượng bộ nhằm
  đẩy khối phát xít tấn công Liên Xô, đỉnh cao của chính sách này là
  Hiệp ước Muy-ních, “bán đứng” Tiệp Khắc cho Đức. Tuy vậy, thấy
  chưa đủ sức tấn công Liên xô, Hit-le tấn công các nước châu Âu trước
  + Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế
  giới thứ hai bùng nổ.
   
 4. quynh2002ht

  quynh2002ht Guest

  trả lời đi chưa mọi người...............................................................
   
 5. tuananh1203

  tuananh1203 Guest

  10.Nền kinh tế,xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là:
  A.Nền kinh tế - xã hội phong kiến B.Nền kính tế - xã hội thuộc địa nửa phong kiến
  C.Nền kính tế - xã hội thuộc địa D.Nền kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa
   
 6. tuananh1203

  tuananh1203 Guest

  4.Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ:
  A.Giai cấp tư sản bị thực dân Pháp đình chỉ hoạt động kinh doanh
  B.Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất
  C.Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp
  D.Giai cấp địa chủ nhỏ bị thực dân Pháp thu toàn bộ ruộng đất
   
 7. tuananh1203

  tuananh1203 Guest

  14.Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược:
  A.Chế độ phong kiến Việt Nam có biểu hiện khủng hoảng suy yếu
  B.Đất nước bị chia cắt
  C.Triều đình Huế đang tiến hành cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược
  D.Chế độ phong kiến đang ở giai đoạn phát triển thịnh trị
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->