Sử 6 $\color{Navy}{\fbox{★Sử 6★}\bigstar\text{Đường lên đỉnh vinh quang ver 3}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi pro3182001, 17 Tháng sáu 2015.

Lượt xem: 7,358

 1. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Cuộc chiến tranh bắt đầu từ 19 tháng 7 năm 1870 - 10 tháng 5 năm 1871
   
 2. pro3182001

  pro3182001 Guest

  tự là Bá Giai (伯喈), người quận Trần Lưu, Hà Nam .
   
 3. hungboy1970

  hungboy1970 Guest

  Chiến tranh Pháp-Phổ
  Thái Ung---------------------------------------------------------------------------------------
   
 4. 1,Chiến tranh Pháp - Phổ
  2,Thái Ung _______________________________________---------
   
 5. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  - Chiến tranh Pháp - Phổ
  - Thái Ung
  _____________________________________________________________
   
 6. linhchi254

  linhchi254 Guest

  - Chiến tranh Pháp - Phổ
  - Thái Ung ..............................................................
   
 7. pro3182001

  pro3182001 Guest

  tự là An Quốc, là tướng nước Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa.
   
 8. pro3182001

  pro3182001 Guest

  là con trai cả của Trương Phi, danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
   
 9. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  Câu trả lời:
  * Quan Hưng
  * Trương Bào
  ___________________________________________________________________

  +4
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2015
 10. huongbloom

  huongbloom Guest

  Đáp án là: Quan Hưng và Trương Bào.......................................................................
  +4
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2015
 11. Đáp án:
  -Quan Hưng
  - Trương Bào
  +4
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2015
 12. hungboy1970

  hungboy1970 Guest

  Quan Hưng
  Trương Bào................................................................................................................................................................
  +4
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2015
 13. pro3182001

  pro3182001 Guest

  ( chữ Hán : 李昭皇; Tháng 9 , 1218 - Tháng 3 , 1278 ), còn gọi là Lý Phế hậu (李廢后) hay Chiêu Thánh hoàng hậu (昭聖皇后), vị Hoàng đế thứ 9 và cuối cùng của triều đại nhà Lý từ năm 1224 đến năm 1225 .
   
 14. pro3182001

  pro3182001 Guest

  là hoàng hậu của 2 vua trong lịch sử Việt Nam .
   
 15. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  Câu trả lời: Lý Chiêu Hoàng và Dương Vân Nga_________________________________________
  +4
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2015
 16. Câu trả lời: Dương Vân Nga và Lý Chiêu Hoàng .
  +4
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2015
 17. linhchi254

  linhchi254 Guest

  Câu trả lời là: Lý Chiêu Hoàng và Dương Vân Nga_________________________________________
  +4
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2015
 18. hungboy1970

  hungboy1970 Guest

  Lý Chiêu Hoàng
  Dương Vân Nga
  ============================================================================
  +4
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2015
 19. pro3182001

  pro3182001 Guest

  tên tự là Lan Khanh, là hoàng đế thứ 3 của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
   
 20. pro3182001

  pro3182001 Guest

  tự là Tử Liệt, sau này trở Ngô Cảnh Hoàng Đế, vị quân vương thứ 3 của nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->