Sử 6 $\color{Navy}{\fbox{★Sử 6★}\bigstar\text{Đường lên đỉnh vinh quang ver 3}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi pro3182001, 17 Tháng sáu 2015.

Lượt xem: 7,355

 1. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Là một danh tướng dưới trướng Viên Thiệu trong thời Đông Hán và Tam Quốc của lịch sử Trung Hoa. Năm 200, Viên Thiệu mang quân nam tiến đánh Hứa Xương, trung tâm chính trị do Tào Tháo đang nắm vua Hiến Đế.
   
 2. huongbloom

  huongbloom Guest

  Câu trả lời: Nhan Lương..........................................................................................
  +2
   
 3. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  Câu trả lời: Nhan Lương__________________________________________
  +2
   
 4. Đáp án : Nhan Lương______________________________________________________________________________
  +2
   
 5. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Đây là ai
  [​IMG]
  [​IMG]
  Ghép vật trong bức tranh nha
   
 6. Chỉ có thể là Tôn Sách______________________________________________________________________________
  +5
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2015
 7. huongbloom

  huongbloom Guest

  Câu trả lời: Tôn Sách.........................................................................................................
  +5
   
 8. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  Câu trả lời: Tôn Sách_____________________________
   
 9. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Đây là ai
  [​IMG]
   
 10. huongbloom

  huongbloom Guest

  Câu trả lời: Danh tướng Lý Thường Kiệt...........................................................................
  +3
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2015
 11. Lý Thường Kiệt____________________________________________________________________________
  +3
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2015
 12. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  Câu trả lời: Lý Thường Kiệt____________________________
  +3
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2015
 13. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Đây là ai
  [​IMG]
   
 14. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Đây là ai
  [​IMG]
   
 15. huongbloom

  huongbloom Guest

  Câu trả lời: Pháp Chính và Liu Zhang.................................................................................
  +3
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2015
 16. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  Câu trả lời: Pháp Chính____________________________________
  +3
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2015
 17. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  Câu trả lời: Liu Zhang_________________________________
   
 18. Pháp Chính
  Liu Zhang
  __________________________________________________________
  +3
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2015
 19. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Đáp án Pháp CHính và Lưu Chương
  Đây là ai
  [​IMG]
   
 20. Tượng Đinh Bộ Lĩnh______________________________________________________________________________
  +3
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2015
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->