$\color{Magenta}{\fbox{TOPIC BÌNH CHỌN}\bigstar\text{PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN BOX NGOẠI KHÓA}\bigstar}$

D

duythanh73

Thông báo: Số phiếu bình chọn quá ít! Thời gian bình chọn kéo dài đến chủ nhật tuần này
 
K

kudoshizuka

tôi : kudoshizuka
Đề xuất cho : dalian231
___________________________________________________________
 
D

duythanh73

Thông báo: Topic bắt đầu hoạt động lại vào tuần sau (23/11). Mong mọi người tích cực tham gia và bình chọn nhân vật phỏng vấn vào tuần sau (tuần 4 của tháng 11)
 
B

baobadao2512

Tớ tên là: baobadao2512
Đề xuất bạn: khanhlythcshn
Những ai được đề xuất vào đây "8" nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
K

khanhlythcshn

sao lại lôi mk vào thế?????????? mà thui!!!!!!!!! cũng tại mk lôi cậu vào trước!!!!!!!!! hixxxxxxxxxxxxxx
 
Top Bottom