$\color{green}{\fbox{Event: Xuân về muôn nơi }\bigstar\text{Nơi thi đấu vòng 2}\bigstar}$

D

depvazoi

V8DAxNwOrpNn7hiMp13DCTX_j9Lx0OwH4kJYEQKCFXA=w702-h526-no
 
D

depvazoi

Ô số 8 của đội 7:
Biểu tượng cho sự uy quyền của pháp luật nói chung và tòa án nói riêng là gì?
 
Z

zezo_flyer

câu 6
nhóm 7
đáp án :vành móng ngưa.
===============================================
 
D

depvazoi

Đáp án vành móng ngựa là một đáp án chính xác.

Đội 9 chọn câu tiếp theo.
 
W

woonopro

Câu 8
Nhóm 9
Đáp án: vành móng ngựa
..................................................................
 
D

depvazoi

Câu 4, câu này có liên quan đến tuổi thơ đấy.

Nhân vật "rồng trắng hóa thành ngựa" trong Tây Du Kí là ai?
 
Z

zezo_flyer

câu 7
nhóm 7
đáp án : tam thái tử
===============================================
 
Z

zezo_flyer

đội 7

đáp án bạch long mã :(( (lại sau rồi)
==========================================
 
D

depvazoi

Câu này thì đội 7 trả lời sai rồi nhé, đội 9 trả lời đúng và nhận được 30 điểm.
Ây da, đến câu cuối mà vẫn chưa có đội nào đưa ra từ khóa hết.
Câu cuối cùng sẽ do đội 7 chọn, mời đội 7.
 
W

woonopro

Câu 4
Nhóm 9
Đáp án: bạch long mã
..................................................................
 
Z

zezo_flyer

nhóm 7 bạn =)) đienan ko có tính giây
=========> phạm văn đồng: tại hạ xin bái phục !
 
Z

zezo_flyer

nhóm 7 bạn =))diễn đàn khôgn tính = giây.
phạm văn đồng => tại hạ xin bái phục
 
Top Bottom