Địa $\color{green}{\fbox{EVENT BOX ĐỊA }\bigstar\text{ HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT CK }\bigstar}$

H

hochoidieuhay

Khánh Hòa----------------->H
-----------------------------------------
----------------------------------------------------------
 
H

hochoidieuhay

Quảng Nam------------>N
----------------------------------------------------------------------
 
D

depvazoi

Nhận xét bài làm của 3 hành khách:

1. thuong_000:
thuong_000 said:
Đính chính : Chùa Một Cột
Cấu tạo của lớp vỏ trái đất :
-lớp thứ nhất thì mỏng được gọi là lớp Si-ma (gồm có chất silicat và manhê), --lớp thứ hai dầy hơn lớp thứ nhất được gọi là Si-al (gồm có chất silica và nhôm)
Câu 2 : Việc quan hệ tiốt có vai trò ;
-Như vậy sẽ hạn chế đc những xung đột dẫn đến chiến tranh
-Cùng phát triển vùng và phân chia quyền lợi công bằng tuy nhiên không giải quyết vấn đề chủ quyền của vùng đó
- Đc sự ủng hộ khi cần thiết
-Đc sự giúp sức trong tiếng ns của các vùng kg liên quan đến tranh chấp .
Câu hỏi riêng: Chính xác (100đ)
Câu hỏi chung:
Câu 1: Chỉ nêu được phần cấu tạo, chưa nêu phần vai trò và ảnh hưởng của lớp vỏ Trái Đất. (30đ)
Câu 2: Chính xác (100đ)
Total: 230/300

2. hochoidieuhay
hochoidieuhay said:
I, câu hỏi riêng
1.Canada
II, Câu hỏi chung
Câu 2: Lớp vỏ trái đất có cấu tạo thế nào? Lớp vỏ này có ảnh hưởng và có vai trò như thế nào trong đời sống con người
-Cấu tạo:
+Độ dày 5->7km, ở trạng thái cứng.
Gồm 2 bộ phận:lớp vỏ lục địa( có độ dày lớn hơn 70 km, có đủ 3 tầng) và lớp vỏ đại dương( có độ dày nhỏ hơn 5km, không có tầng granit)
Cấu tạo gồm 3 tầng:granit, trầm tích, bazan
-Do cấu tạo khác nhau dẫn đến thường xuyên xảy ra các vụ động đất do các thạch quyển di chuyển.
Câu 3: Việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giêng có ý nghĩa như thế nào trong việc giải quyết các vấn đề về biển đảo ?
-Tạo ra sự ổn định trong khu vực ( hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước để cùng nhau phát triển)
-Bảo vệ được lợi ích chính đáng của Nhà Nước và nhân dân ta( quyền lợi chủ quyền )
-Giữ vững chủ quyền bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của nước ta( khu vực các quần đảo,...)
Câu hỏi riêng: Sai~~>Động Phong Nha (0đ)
Câu hỏi chung:
Câu 1: Chỉ nêu được cấu tạo, chưa nêu được vai trò và ảnh hưởng của lớp vỏ Trái Đất (30 đ)
Câu 2: Chính xác (100đ)
Total: 130/300

3. pro0o:
pro0o said:
Phần riêng: Thánh địa Mỹ Sơn.
Phần chung
1. Cấu tạo của lớp vỏ trái đất:
- Lớp vỏ trái đất rất mỏng chiếm 1% thể tích và 0,5 % khối lượng của trái đất.
- Lớp vỏ trái đất là một lớp đất đá rắn chắc dày từ 5 -70 km.
- Trên lớp vỏ có núi, sông.
* Vỏ TĐ có vai trò rất quan trọng, nó là nơi sinh sống và hoạt động của XH loài người vì trên lớp vỏ tồn tại các thành phần tự nhiên : không khí, nước, khoáng sản, đất, thực-động vật .
*Ảnh hưởng: Ảnh hưởng đến sự sự tồn tại của con người.
2. Việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giêng có ý nghĩa trong việc giải quyết các vấn đề về biển đảo là:
- Tạo ra sự ổn định trong khu vực
- Bảo vệ được lợi ích chính đảng của Nhà nước và nhân dân ta.
- Giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
Câu hỏi riêng: Chính xác (100đ)
Câu hỏi chung:
Câu 1: Nêu được vai trò và ảnh hưởng của lớp vỏ Trái Đất, phần cấu tạo nêu thiếu một vài ý nhỏ (85đ)
Câu 2: Chính xác (100đ)
Total: 285/300

Bảng xếp hạng vòng 3:
1. pro0o (285/300)
2. thuong_000 (230/300)
3. hochoidieuhay (130/300)
 
H

happy.swan

Vâng, đã có kết quả rồi.

pro0o đã là người xuất sắc nhất năm nay.
Xin chúc mừng bạn.
.................................
 
H

hochoidieuhay

Chúc mừng pro0o nha
--------------------
-------------------
-------------------------
--------------------------------
 
Top Bottom