Địa $\color{green}{\fbox{EVENT BOX ĐỊA }\bigstar\text{Đăng kí tham gia HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT}\bigstar}$

C

cuimuoimuoi_1969

Nick diễn đàn: cuimuoimuoi_1969
Họ và tên : L.A
Địa chỉ : BĐ
Ngày sinh: 1996
 
K

kagomehigurashi

1.Nick diễn đàn: kagomehigurashi
2.Họ và tên :p.T.T.U
3.Địa chỉ :Nghệ An
4.Ngày sinh :30/4

SORRY VERRY MUCH. Mình xin rút khỏi đăng kí
em21.gif
 
Last edited by a moderator:
T

thuong_000

1. Nick diễn đàn:thuong_000
2. Họ và tên:Nguyễn Thị Thương Thương
3. Địa Chỉ : Q.Nam
4. Ngày sinh:1999
 
H

happy.swan

Các bạn chú ý nếu sai sót gì trong bản đăng kí hãy sửa lại:
Ghi rõ họ tên năm sinh để khi xướng tên cũng như xưng hô cho đầy đủ.
 
K

kaitokid99

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************??????????
 
Top Bottom