$\color{DeepSkyBlue}{\bigstar\fbox{ĐỊA LÍ} \text{ Ống nhòm HM }\fbox{Thắc mắc, góp ý}\bigstar }$

T

tuananh1203

1532019_292167654295679_4994961922993857342_n.jpg

Hinh này nè tìm link có hình này đê .
 
T

tuananh1203

câu dành cho ai nhanh nhất
Câu 3: World Cup 2014

World Cup 2014 diễn ra tại bao nhiều địa điểm khác nhau?
 
H

hochoidieuhay

Câu 3: 12 địa điểm
-------------------------------------------------------------------------
 
T

thuong0504

Đáp án: 12

__
-________________________________________________________________________________________________
 
T

tuananh1203

=> 12 thành phố.
Câu 4: Nhanh tay - nhanh tay

Có bao nhiêu thành phố trong bức ảnh này:

10369112_1442771892661519_6240740861880184811_n.jpg

Xong có gì mai chị vịt tính điểm cho phần em đến đây là hết
 
Top Bottom