Sử 6 $\color{blue}{\fbox{Sử 6}\bigstar\text{Mỗi ngày một câu hỏi}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi vuasanban, 20 Tháng một 2013.

Lượt xem: 27,243

?

Bạn thấy game này như thế nào

Poll closed 27 Tháng một 2013.
 1. Rất hay

  0 vote(s)
  0.0%
 2. Hay

  0 vote(s)
  0.0%
 3. Bình thường

  0 vote(s)
  0.0%
 4. Không hay

  0 vote(s)
  0.0%
 5. Dở tệ

  0 vote(s)
  0.0%
Multiple votes are allowed.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. mykha

  mykha Guest

  Xiết chặt nạng nề..........................................
   
 2. long09455

  long09455 Guest

  Tiến vào Dinh Độc Lập hả
  ................................................................................................
   
 3. giapvinh

  giapvinh Guest

  Nhà Lương đã siết chặt ách đô hộ như thế nào ?

  -Chia nước ta thành 6 châu
  -Thi hành chính sách phân biệt và đối xử gay gắt
  -Đặt ra hàng trăm thứ thuế
  -Tiêu Tư tàn bạo mất lòng dân.
  Nhân dân cực khổ, căm phẫn nổi dậy đấu tranh
   
 4. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  1,Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?
  a. 7/ 1920 - Liên Xô
  b. 7/ 1920 - Pháp
  c. 7/1920 - Quảng Châu (Trung Quốc)
  d. 8/1920 - Trung Quốc
   
 5. giapvinh

  giapvinh Guest

  1,Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?
  a. 7/ 1920 - Liên Xô
  b. 7/ 1920 - Pháp
  c. 7/1920 - Quảng Châu (Trung Quốc)
  d. 8/1920 - Trung Quốc
  +1
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2014
 6. kute2linh

  kute2linh Guest

  1,Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?
  a. 7/ 1920 - Liên Xô
  b. 7/ 1920 - Pháp
  c. 7/1920 - Quảng Châu (Trung Quốc)
  d. 8/1920 - Trung Quốc
  +1
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2014
 7. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 2: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?
   
 8. vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của phạm hồng thái .
  +2
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2014
 9. kute2linh

  kute2linh Guest

  vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của phạm hồng thái
  +2 .
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2014
 10. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Do đâu mà Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập đảng năm 1930?????????????
   
 11. kute2linh

  kute2linh Guest

  Vào những năm 1928-1929, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta tiếp tục dâng lên khắp đất nước. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã được truyền bá mạnh mẽ trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Một trào lưu cách mạng mới xuất hiện, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của một chính đảng thực sự của giai cấp công nhân.
  Những phần tử tiên tiến trong phong trào cách mạng đã nhận thức được tình hình đó và đã đứng ra thành lập những tổ chức cộng sản đầu tiên vào nửa cuối năm 1929 đầu năm 1930.
  Ngày 17-6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Hà Nội. Đông Dương Cộng sản Đảng ra Chính cương, Tuyên ngôn, nêu rõ đường lối của Đảng là phải làm cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hành công nông liên hiệp. Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng đã thúc đẩy phong trào cộng sản ở trong nước tiến mạnh. Tháng 10-1929, kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Kỳ họp đại hội, tuyên bố giải tán Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Tháng 1-1930, những đảng viên ưu tú của Đảng Tân Việt ra tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
  Trong vòng nửa năm, ba tổ chức cộng sản liên tiếp ra đời. Sự kiện đó chứng tỏ việc thành lập Đảng Cộng sản là yêu cầu phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam năm 1929. Nhưng lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cũng như nguyên tắc tổ chức của chính đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin không cho phép tồn tại tình hình là trong một nước lại có ba tổ chức cộng sản. Như thế chỉ làm yếu sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động của giai cấp vô sản, làm giảm sức mạnh của phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Vì vậy, việc thành lập một đảng duy nhất của giai cấp công nhân theo chủ nghĩa Mác-Lênin là yêu cầu bức thiết của phong trào cách mạng ở Việt Nam lúc đó.
  +2
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014
 12. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Hai Bà Trưng là người ở đâu************************************************************************************?????????????
   
 13. kute2linh

  kute2linh Guest

  Hai bà Trưng quê ở huyện Mê linh- Vĩnh phúc
  +2 .
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014
 14. thuyconthanh

  thuyconthanh Guest

  Theo mình biết là Hai Bà Trưng sinh ra ở Mê Linh- Phong Châu
  đúng 1 ý,
  +1
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014
 15. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  HUM NAY LÀ NGÀY 29/7,CÙNG TIẾP TỤC NÀO!:khi (196)::khi (196)::khi (196):

  Câu 1:
  Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhân đảng ta là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản vào thời gian nào?
   
 16. kute2linh

  kute2linh Guest  11-11-1931 .
  +1
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014

 17. 11-11-1931 .


  +1
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014
 18. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 2:
  Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh vào lúc nào?
  a,16/11/1930
  b, 18-11-1930
  c,19/11/1930
   
 19. kute2linh

  kute2linh Guest

  Câu 2:
  Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh vào lúc nào?
  a,16/11/1930
  b, 18-11-1930
  c,19/11/1930

  +1
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014
 20. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 3:
  Đồng chí Trần Phú bị bắt ngày 19-4-1931 ở đâu?
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->