Ngoại ngữ $\color{Blue}{\fbox{Game box Tiếng Anh}\bigstar\text{Viết qua tranh Ver. 1}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi luongpham2000, 7 Tháng mười hai 2014.

Lượt xem: 8,021

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. Tiếp:
  11.
  [​IMG]

  $\fbox{If/practice}$​
   
 2. arrigato

  arrigato Guest

  Lâu lắm mới quay lại topic, có vẻ đã thêm nhiều người tham gia rồi nhỉ! :)

  "If she practices playing piano everyday, she will soon do it well."
   
 3. Đúng là lâu chả vào nhưng tối qua mới đăng đó chj ^^

  Cái nì thì đủ loại ghi chj ah:
  + If she practices the piano hard, she will be a pianist.
  Chú ý: "be a + N chỉ nghề nghiệp"
  + If the little girl practices hard, she can play the piano well.
  + If the little girl practises the piano hard everyday, she will become a talented musician in the future.
  Chú ý vị trí trạng từ, "A + Adj + N nghề nghiệp".
  + If she practices diligently,she will be a good pianist.
  Cấu trúc câu điều kiện loại 1 là “If S +Vs/es…, S +Will +Vnt…”, "V +Adv", "Will + Vnt", "A +Adj + N nghề nghiệp", không dùng "then"trong câu điều kiện..
  + If she practices the piano everyday, she will become a good player.
  + If the little girl grows up , she will practice the piano well.
  + If the little girl practises playing the piano regularly, she can play more songs and have fluent movements of her fingers.
  + If she is in practice, she will play the piano well.
  Chú ý "to be in practice" - "có thời gian tập luyện"
  + If the girl wants to be a pianist, she has to practice laboriously.

  ..v..v..​
   
 4. Tiếp tục: 12.
  [​IMG]
  $\fbox{remind/homework}$​
   
 5. arrigato

  arrigato Guest

  The teacher reminds the boys of their homework. :D
   
 6. quynhphamdq

  quynhphamdq Guest

  The teacher is reminding their homework .
   
 7. Chữa:
  - The teacher is reminding her students to finish their homework.
  - The teacher reminds/is reminding her students to do their homework.
  Chú ý dùng đúng cấu trúc “remind someone to do something” và “remind someone about something”.

  Còn các kiểu câu khác đều tương tự, chỉ là thay đổi ngôn ngữ..
   
 8. Tiếp:
  13.
  [​IMG]
  $\fbox{book/armchair}$​
   
 9. cabua266

  cabua266 Guest

  Books is next to a amchair.......................................................................................................
   
 10. quynhphamdq

  quynhphamdq Guest

  These books're next to the armchair .....
   
 11. dracula12

  dracula12 Guest


  Hello everyone! It's the first time I write a post in this topic. Hope to have your help :)!

  With this picture, I think we have so many sentences to talk about it. I've seen 2 armchairs on this and so many books. It's so wonderful site for us to relax, don't it? I've been imaging of prospect to be sat on one of 2 chairs by relaxing way and read favorite book. It's so great!
   
 12. hocvuima

  hocvuima Guest

  I am reading a book and sitting on the armchair.
  _______________________________________________________________________
   
 13. arrigato

  arrigato Guest

  The books are next to the armchair. :D
  Nghiêm cấm việc sử dụng diễn đàn làm nơi quảng cáo, tranh cãi, gây mất đoàn kết.
   
 14. 14.
  [​IMG]
  $\fbox{leave/fall}$​
   
 15. arrigato

  arrigato Guest

  The leaves felt down on the road. :D
  Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt phổ thông, nghiêm cấm dùng các ngôn từ trái với thuần phong mỹ tục.
   
 16. 15.
  [​IMG]
  $\fbox{dance/floor}$​
   
 17. quynhphamdq

  quynhphamdq Guest

  They're dancing on the floor______________________________________________________________________
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng năm 2015
 18. 16.
  [​IMG]
  $\fbox{bound/tomorrow}$ ​
   
 19. arrigato

  arrigato Guest

  It is bound to rain tomorrow. Nghiêm cấm việc sử dụng diễn đàn làm nơi quảng cáo; tranh cãi, gây mất đoàn kết.
   
 20. 17.
  [​IMG]
  $\fbox{If/look}$​
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->