Sinh 11 Cơ sở khoa học của sinh sản hữu tính ở động vật là gì ạ?

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Cơ sở khoa học của sinh sản hữu tính ở động vật là gì ạ? Em cần gấp ạ, em cảm ơn.
Cơ sở khoa học của sinh sản hữu tính ở động vật là sự kết hợp giữa giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái tạo thành hợp tử phát triển thành cơ thể con.(cái này dựa theo lí thuyết về khái niệm sinh sản hữu tính ở động vật)
 
Top Bottom