Vật lí 10 cơ năng

Daisy0616

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười một 2018
56
20
36
Trà Vinh
Trường trung học sơ sở thái bình

Lê Văn Đạt 22

Học sinh chăm học
Thành viên Test
Thành viên
15 Tháng chín 2019
275
184
66
19
Hà Tĩnh
THPT Cù Huy Cận
chọn gốc thế năng tại mặt đất
ta có Wt=1/2mv^2=6,4 (J) =0,2.10.h
=> h=3,2 (m)
nhỏ hơn đề bài => vô lí
 
Last edited:
Top Bottom