Vật lí 6 Cơ học

Chử Bảo Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười 2019
219
50
51
Hà Nội
THCS Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Một thuyền máy dự định đi xuôi dòng từ A tới B rồi lại quay về. Biết vận tốc của thuyền so với nước yên lặng là 15km/h, vận tốc của nước so với bờ là 3km/h, AB dài 18km.
a) Tính thời gian chuyển động của thuyền.
b) Tuy nhiên, trên đường quay về A, thuyền bị hỏng máy và sau 24 phút thì sửa xong. Tính thời gian chuyển động của thuyền.
Bài 2: Một chiếc xuồng máy chuyển động xuôi dòng nước giữa 2 bến sông cách nhau 100km. Khi cách đích 10km thì xuồng bị hỏng máy.
a) Tính thời gian xuồng máy đi hết đoạn đường đó biết rằng vận tốc của xuồng đối với nước là 35km/h và của nước là 5km/h. Thời gian sửa mất 12 phút, sau khi sửa vẫn đi với vận tốc như cũ.
b) Nếu xuồng không phải sửa thì về đến nơi mất bao lâu?
 

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
889
680
111
Một thuyền máy dự định đi xuôi dòng từ A tới B rồi lại quay về. Biết vận tốc của thuyền so với nước yên lặng là 15km/h, vận tốc của nước so với bờ là 3km/h, AB dài 18km.
a) Tính thời gian chuyển động của thuyền.
b) Tuy nhiên, trên đường quay về A, thuyền bị hỏng máy và sau 24 phút thì sửa xong. Tính thời gian chuyển động của thuyền.
a) Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng là:
15 + 3 = 18 (km/giờ)
Vận tốc của thuyền khi ngược dòng là:
15 - 3 = 12 (km/giờ)
Thời gian chuyển động của thuyền là:
18 : 18 + 18 : 12 = 2,5 (giờ)
b) Đổi: 24 phút = 0,4 giờ
Thời gian chuyển động của thuyền là:
2,5 +0,4 = 2,9 (giờ)
 

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,494
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
Bài 2: Một chiếc xuồng máy chuyển động xuôi dòng nước giữa 2 bến sông cách nhau 100km. Khi cách đích 10km thì xuồng bị hỏng máy.
a) Tính thời gian xuồng máy đi hết đoạn đường đó biết rằng vận tốc của xuồng đối với nước là 35km/h và của nước là 5km/h. Thời gian sửa mất 12 phút, sau khi sửa vẫn đi với vận tốc như cũ.
b) Nếu xuồng không phải sửa thì về đến nơi mất bao lâu?
Bài 2:
a) Vận tốc xuôi dòng của xuồng máy là:
35 + 5= 40 (km/h)​
Đổi: 12 phút= 0,2 (h)
Thời gian xuồng máy đi hết quãng đường đó là:
[tex]\frac{100}{40}[/tex] + 0,2 = 2,7 (h)​
b) Thời gian xuồng máy đi hết quãng đường đó mà không phải sửa là:
2,7 - 0,2 = 2,5 (h)​
 
Top Bottom