Vật lí 6 Cơ học

Chử Bảo Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười 2019
219
50
51
Hà Nội
THCS Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trên đoạn đường dốc gồm 3 đoạn: lên dốc, đường bằng và xuống dốc. Khi lên dốc mất thời gian 30 phút, trên đoạn đường bằng xe chuyển động đều với vận tốc 60km/h mất thời gian 10 phút, đoạn xuống dốc mất thời gian 10 phút. Biết vận tốc trung bình khi lên dốc bằng nửa vận tốc trên đoạn đường bằng, vận tốc khi xuống dốc gấp [tex]\frac{3}{2}[/tex] vận tốc trên đoạn đường bằng. Tính chiều dài cả dốc trên.
 

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
889
680
111
Trên đoạn đường dốc gồm 3 đoạn: lên dốc, đường bằng và xuống dốc. Khi lên dốc mất thời gian 30 phút, trên đoạn đường bằng xe chuyển động đều với vận tốc 60km/h mất thời gian 10 phút, đoạn xuống dốc mất thời gian 10 phút. Biết vận tốc trung bình khi lên dốc bằng nửa vận tốc trên đoạn đường bằng, vận tốc khi xuống dốc gấp [tex]\frac{3}{2}[/tex] vận tốc trên đoạn đường bằng. Tính chiều dài cả dốc trên.
30 phút =1/2h; 10 phút =1/6h
Vận tốc trung bình khi lên dốc là :v1=1/2v2=1/2*60=30(km/h)
Vận tốc trung bình khi xuống dốc là :v3=3/2v2=3/2*60=90(km/h)
Quãng đường lên dốc là :S1=v1*t1=30*1/2=15(km)
Quãng đường đoạn đường bằng là :S2=v2*t2=60*1/6=10(km)
Quãng đường xuống dốc là :S3=v3*t3=90*1/6=15(km)
chiều dài cả dốc trên là : S = S1+S2+S3=15+10+15=40(km)
 
Top Bottom