Vật lí 6 Cơ học

Chử Bảo Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười 2019
219
50
51
Hà Nội
THCS Vạn Phúc

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
889
680
111
Một người đi xe đạp xuống một cái dốc 100m. Trong 25m đầu, người ấy đi hết 10 giây; quãng đường còn lại đi mất 15 giây. Tính vận tốc trung bình ứng với từng đoạn dốc và cả dốc.

Vận tốc trung bình trong 25m đầu :
v1=s1/t1=25/10=2,5m/s
Vận tốc trung bình đi quãng đường còn lại :
v2=s2/t2=(s−s1)/t2=75/15=5m/s
Vận tốc trung bình trên cả đường dốc :
v=s/(t1+t2)=100/(10+15)=4m/s
 
Top Bottom