Vật lí 6 Co hoc

Chử Bảo Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười 2019
219
50
51
Hà Nội
THCS Vạn Phúc

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,412
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Lúc 7h sáng một mô tô đi từ Hà Nội đến Hải Dương cách nhau 30km. Lúc 7h20p, mô tô cách Hải Dương 10km.
a) Tính vận tốc của mô tô?
b) Nếu mô tô đi liên tục không nghỉ thì sẽ đến Hải Dương lúc mấy giờ?
a. Thời gian mà ô tô đó đi được từ 7h sáng đến 7h20p là:
7h20p-7h=20p=1/3 ( giờ )
Quãng đường ô tô đi từ 7h sáng đến 7h20p là:
30-10=20(km)
Vận tốc của ô tô khi đi từ 7h sáng đến 7h20p là: 20 : (1/3)=60(km/giờ)
b. Nếu mô tô đi liên tục không ngừng nghỉ thì sẽ đến Hải Dương trong thời gian là:
30:60=30/60=1/2 giờ
Nếu mô tô đi liên tục không ngừng nghỉ thì sẽ đến Hải Dương lúc:
7h+1/2h=30 phút
Bạn tham khảo
 
Top Bottom