Toán 10 Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn

2712-0-3

TMod Toán
Cu li diễn đàn
5 Tháng bảy 2021
877
1,469
141
Bắc Ninh
THPT đợi thi
taiungdung08032018@gmail.comBình phương 2 vế ta có:
[imath]x^2 |a|^2 + |b|^2 + 2x |a| .|b| . \cos(a,b) > 3[/imath]
[imath]\Rightarrow x^2 + 1 + x > 3[/imath]
[imath]\Rightarrow x^2 +x-2 >0[/imath]
[imath]\Rightarrow x>1[/imath] hoặc [imath]x<-2[/imath]
Mà [imath]x\in [-10;10][/imath]
Đáp án đúng là: 17 số

Ngoài ra mời bạn tham khảo thêm tại: Tích vô hướng của 2 vecto
 
  • Love
Reactions: Le_Tuan_Anh 10
Top Bottom