có ai biết trả lời không

N

neos

Bạn tính bằng cách đếm số liên kết cộng hóa trị của C (không tính số lk với C và chú ý điện tích nguyên)
Có thể lập một bảng tóm tắt các chất hay thường gặp như sau:

CH3OH: -2
R-CH2OH: -1
HCHO: 0
R-CHO: 1
HCOOH: +2
R-COOH: +3
 
N

ngoc88

có jif đau ban.Bạn cứ tính số OXH như bt thu ma.
VD: coi số OXH cua C là x:
trong C2H5OH: =(X x 2)+(6x1)+(-2 x 1)=0
tinh ra dc x=-2.


OK ha.
 
K

kathydp1110

Cái này mà muốn giảng cho người ta hiểu thì tớ thấy cách vẽ hình là dễ nhất đấy ,nhưng theo mình thì như Neos là ổn .
 
O

onlyloveone

Tính được chứ sao ko ?
VD CH3OH : Nhóm -OH là -1 , 3 cái -H mỗi cái là +1, vậy còn lại C phải là -2 rồi vì phân tử trung hoà về điện. Chú ý rằng để tính số oxh trong phân tử, phải giả định rằng các lk đều là lk ion. Các C trong 1 phân tử ở những vị trí khác nhau có thể có số oxh khác nhau.
 
Top Bottom