English THPT Cleft sentences (câu chẻ )

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,013
1,174
18
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
  • Love
Reactions: thegooobs

thegooobs

Học sinh
Thành viên
16 Tháng ba 2022
240
154
36
28
Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long
Vĩnh Long
View previous replies…

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,013
1,174
18
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
thegooobsChị đang đi copy link để giải thích cho em nè =))) Vì ở đây là người, nên loại D đầu tiên, ở đây không có yếu tố sở hữu nên loại B, loại luôn C vì đây là câu chẻ nên không dùng who => Chọn A
 
  • Love
Reactions: thegooobs

thegooobs

Học sinh
Thành viên
16 Tháng ba 2022
240
154
36
28
Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long
Vĩnh Long
Top Bottom