CLB Địa lí [CLB Địa Lý]Sinh Hoạt Hội Viên Đợt 2 - Tháng 1

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Mình xin tổng kết lại đáp án của toàn bộ câu hỏi ngày hôm nay.
Câu 1 :
Một số loại vụ nổ của sao tạo nên các vật thể rất sáng chủ yếu gồm plasma bùng lên trong một thời gian ngắn được gọi là gì?
Đáp án: siêu tân tinh
câu 2: vào năm 1577 đã có 1 sao chổi lớn và không ổn định bay qua trái đất hãy cho biết tên của sao chổi đó.
Đáp án : C/1577 V1
câu 3: tòa lâu đài cổ kính nằm ở vùng scania Đan Mạch là tòa lâu đài nào?
Đáp án: Knusdstrup
câu 4:đường mà một vật thể lớn đang chuyển động theo không gian như là một hàm của thời gian được gọi là gì?
Đáp án : quỹ đạo
Đáp án cũng chính là những gợi ý để các bạn đoán tên của nhà địa lý học hoặc thiên văn học.
Sau 2 phút nếu không ai trả lời mình sẽ gửi gợi ý tiếp theo.
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Mình xin tổng kết lại đáp án của toàn bộ câu hỏi ngày hôm nay.
Câu 1 :
Một số loại vụ nổ của sao tạo nên các vật thể rất sáng chủ yếu gồm plasma bùng lên trong một thời gian ngắn được gọi là gì?
Đáp án: siêu tân tinh
câu 2: vào năm 1577 đã có 1 sao chổi lớn và không ổn định bay qua trái đất hãy cho biết tên của sao chổi đó.
Đáp án : C/1577 V1
câu 3: tòa lâu đài cổ kính nằm ở vùng scania Đan Mạch là tòa lâu đài nào?
Đáp án: Knusdstrup
câu 4:đường mà một vật thể lớn đang chuyển động theo không gian như là một hàm của thời gian được gọi là gì?
Đáp án : quỹ đạo
Đáp án cũng chính là những gợi ý để các bạn đoán tên của nhà địa lý học hoặc thiên văn học.
Sau 2 phút nếu không ai trả lời mình sẽ gửi gợi ý tiếp theo.
Nhà thiên văn học : Tycho Brahe
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Ichijou tatsuya shiba

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
22 Tháng sáu 2020
332
1,562
156
Hưng Yên
THCS Dương Phúc Tư
Mình xin tổng kết lại đáp án của toàn bộ câu hỏi ngày hôm nay.
Câu 1 :
Một số loại vụ nổ của sao tạo nên các vật thể rất sáng chủ yếu gồm plasma bùng lên trong một thời gian ngắn được gọi là gì?
Đáp án: siêu tân tinh
câu 2: vào năm 1577 đã có 1 sao chổi lớn và không ổn định bay qua trái đất hãy cho biết tên của sao chổi đó.
Đáp án : C/1577 V1
câu 3: tòa lâu đài cổ kính nằm ở vùng scania Đan Mạch là tòa lâu đài nào?
Đáp án: Knusdstrup
câu 4:đường mà một vật thể lớn đang chuyển động theo không gian như là một hàm của thời gian được gọi là gì?
Đáp án : quỹ đạo
Đáp án cũng chính là những gợi ý để các bạn đoán tên của nhà địa lý học hoặc thiên văn học.
Sau 2 phút nếu không ai trả lời mình sẽ gửi gợi ý tiếp theo.
Từ khóa: Tycho Brahe
 

Vân Vô Lăng

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
1 Tháng năm 2019
483
722
96
Đắk Lắk
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mình xin tổng kết lại đáp án của toàn bộ câu hỏi ngày hôm nay.
Câu 1 :
Một số loại vụ nổ của sao tạo nên các vật thể rất sáng chủ yếu gồm plasma bùng lên trong một thời gian ngắn được gọi là gì?
Đáp án: siêu tân tinh
câu 2: vào năm 1577 đã có 1 sao chổi lớn và không ổn định bay qua trái đất hãy cho biết tên của sao chổi đó.
Đáp án : C/1577 V1
câu 3: tòa lâu đài cổ kính nằm ở vùng scania Đan Mạch là tòa lâu đài nào?
Đáp án: Knusdstrup
câu 4:đường mà một vật thể lớn đang chuyển động theo không gian như là một hàm của thời gian được gọi là gì?
Đáp án : quỹ đạo
Đáp án cũng chính là những gợi ý để các bạn đoán tên của nhà địa lý học hoặc thiên văn học.
Sau 2 phút nếu không ai trả lời mình sẽ gửi gợi ý tiếp theo.
Tycho Brahe
 

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
Mình xin tổng kết lại đáp án của toàn bộ câu hỏi ngày hôm nay.
Câu 1 :
Một số loại vụ nổ của sao tạo nên các vật thể rất sáng chủ yếu gồm plasma bùng lên trong một thời gian ngắn được gọi là gì?
Đáp án: siêu tân tinh
câu 2: vào năm 1577 đã có 1 sao chổi lớn và không ổn định bay qua trái đất hãy cho biết tên của sao chổi đó.
Đáp án : C/1577 V1
câu 3: tòa lâu đài cổ kính nằm ở vùng scania Đan Mạch là tòa lâu đài nào?
Đáp án: Knusdstrup
câu 4:đường mà một vật thể lớn đang chuyển động theo không gian như là một hàm của thời gian được gọi là gì?
Đáp án : quỹ đạo
Đáp án cũng chính là những gợi ý để các bạn đoán tên của nhà địa lý học hoặc thiên văn học.
Sau 2 phút nếu không ai trả lời mình sẽ gửi gợi ý tiếp theo.
Tycho Brahe
 

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
Mình xin tổng kết lại đáp án của toàn bộ câu hỏi ngày hôm nay.
Câu 1 :
Một số loại vụ nổ của sao tạo nên các vật thể rất sáng chủ yếu gồm plasma bùng lên trong một thời gian ngắn được gọi là gì?
Đáp án: siêu tân tinh
câu 2: vào năm 1577 đã có 1 sao chổi lớn và không ổn định bay qua trái đất hãy cho biết tên của sao chổi đó.
Đáp án : C/1577 V1
câu 3: tòa lâu đài cổ kính nằm ở vùng scania Đan Mạch là tòa lâu đài nào?
Đáp án: Knusdstrup
câu 4:đường mà một vật thể lớn đang chuyển động theo không gian như là một hàm của thời gian được gọi là gì?
Đáp án : quỹ đạo
Đáp án cũng chính là những gợi ý để các bạn đoán tên của nhà địa lý học hoặc thiên văn học.
Sau 2 phút nếu không ai trả lời mình sẽ gửi gợi ý tiếp theo.
Tycho Brahe
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
Mình xin tổng kết lại đáp án của toàn bộ câu hỏi ngày hôm nay.
Câu 1 :
Một số loại vụ nổ của sao tạo nên các vật thể rất sáng chủ yếu gồm plasma bùng lên trong một thời gian ngắn được gọi là gì?
Đáp án: siêu tân tinh
câu 2: vào năm 1577 đã có 1 sao chổi lớn và không ổn định bay qua trái đất hãy cho biết tên của sao chổi đó.
Đáp án : C/1577 V1
câu 3: tòa lâu đài cổ kính nằm ở vùng scania Đan Mạch là tòa lâu đài nào?
Đáp án: Knusdstrup
câu 4:đường mà một vật thể lớn đang chuyển động theo không gian như là một hàm của thời gian được gọi là gì?
Đáp án : quỹ đạo
Đáp án cũng chính là những gợi ý để các bạn đoán tên của nhà địa lý học hoặc thiên văn học.
Sau 2 phút nếu không ai trả lời mình sẽ gửi gợi ý tiếp theo.
Tycho Brahe
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Mình xin tổng kết lại đáp án của toàn bộ câu hỏi ngày hôm nay.
Câu 1 :
Một số loại vụ nổ của sao tạo nên các vật thể rất sáng chủ yếu gồm plasma bùng lên trong một thời gian ngắn được gọi là gì?
Đáp án: siêu tân tinh
câu 2: vào năm 1577 đã có 1 sao chổi lớn và không ổn định bay qua trái đất hãy cho biết tên của sao chổi đó.
Đáp án : C/1577 V1
câu 3: tòa lâu đài cổ kính nằm ở vùng scania Đan Mạch là tòa lâu đài nào?
Đáp án: Knusdstrup
câu 4:đường mà một vật thể lớn đang chuyển động theo không gian như là một hàm của thời gian được gọi là gì?
Đáp án : quỹ đạo
Đáp án cũng chính là những gợi ý để các bạn đoán tên của nhà địa lý học hoặc thiên văn học.
Sau 2 phút nếu không ai trả lời mình sẽ gửi gợi ý tiếp theo.
Tycho Brahe
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
:Tuzki53:Tuzki53:Tuzki53
Mình vừa đi chuẩn bị gợi ý nè !
IMG_20210122_212611.jpg
Mà chưa kịp đăng mọi người đoán đúng hết luôn rồi.
Đáp án : Tycho Brahe
_wikipedia_commons_2_2b_Tycho_Brahe.jpg
Chúc mừng tất cả các bạn ! Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi sinh hoạt ngày hôm nay. :Tuzki31
Kết quả mình sẽ cố gắng tổng hợp nhanh nhất và đăng sau .
Cũng khá muộn rồi cả nhà ngủ ngon mơ đẹp nhé !
 

Kiều Anh81

Banned
Banned
Thành viên
20 Tháng năm 2020
407
1,895
156
Hà Nội
Thiên đường
Top Bottom