chuyển sang câu bị động

lehongcam1510@gmail.com

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười một 2018
14
1
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. no one has make any comments on event
2.the rain has made them stop working
3.did anyone see you coming
4.they point out his mistake to him
5.did they give her a bunch of flower
6.someone told him he could not take the examination
7.they saw him walking with his friend before he got lost
8.he has to pay the bills before the fifth of the mouth
9.nobody opened that book for the past hundred of years
10. you ought to water these plants once a week
11.they can't make tea with cold water
12.the chief engineer was instructing all workers of the plant
13.some body has taken some of my book away
14.they will hold the meeting before may day
15.they have to repair the engine of the car
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,032
1,174
18
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
1. no one has make any comments on event
2.the rain has made them stop working
3.did anyone see you coming
4.they point out his mistake to him
5.did they give her a bunch of flower
6.someone told him he could not take the examination
7.they saw him walking with his friend before he got lost
8.he has to pay the bills before the fifth of the mouth
9.nobody opened that book for the past hundred of years
10. you ought to water these plants once a week
11.they can't make tea with cold water
12.the chief engineer was instructing all workers of the plant
13.some body has taken some of my book away
14.they will hold the meeting before may day
15.they have to repair the engine of the car
https://diendan.hocmai.vn/threads/cau-bi-dong.646429/
Bạn xem qua kiến thức ở đây nhá. Đây là phần bài RẤT CƠ BẢN, cho nên mình nghĩ bạn nên đọc kĩ, nắm thật chắc kiến thức rồi thực hành thật nhiều để thành thạo. Bạn thử đọc rồi làm lại, có chỗ nào không biết thì mình sẽ giải đáp giúp bạn nhá
 

bạchlinh0912

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
852
738
189
Bình Thuận
THCS Nguyễn Huê
1. no one has make any comments on event
----- Comments haven't been made on the event
2.the rain has made them stop working
-----They have been made to stop working by the rain
3.did anyone see you coming?
------ Were you seen to come in?
4.they point out his mistake to him
------his mistake is pointed to him
5.did they give her a bunch of flower?
-------Was she given a bunch of flower
6.someone told him he could not take the examination
-------He was told to be not able to take the examination.
7.they saw him walking with his friend before he got lost
-------- He was seen walking with his friend before he got lost
8.he has to pay the bills before the fifth of the mouth
-------the bills have to be paid before the fifth of the mouth by him
9.nobody opened that book for the past hundred of years
------- that book was not opened for the past hundred of years
10. you ought to water these plants once a week
-----these plants ought to be watered once a week
11.they can't make tea with cold water
-----Tea can't be made with cold water.
12.the chief engineer was instructing all workers of the plant
----- all workers of the plant were being instructed by the chief engineer
13.some body has taken some of my book away
------some of my book away have been taken
14.they will hold the meeting before may day
-------The meeting will be held before May Day
15.they have to repair the engine of the car
------ the engine of the car has to be repaired
 
  • Like
Reactions: tuananh982
Top Bottom