English THPT Chuyên mục giải thích đáp án:)

Master Kaeton

Học sinh
Thành viên
22 Tháng ba 2020
128
98
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

A. Trắc nghiệm
15. I don't go swimming very much _________.
A. nowadays B. recently C. now and again D. in those days
22. "I have thought of a way to do all the household chores in a short time!" -"_____"
A. Best wishes B. My dear C. Well done D. That's very well
*Reading
Muscles work all the time. They even work when you are fast asleep. They keep your body firm and strong. (27)____, it is important to be in good shape. You need to stay healthy so that your muscles can remain powerful too. One thing that muscles need is good food. Muscles develop when they have protein.
27. A.
However B. Additionally C.
Besides D. Therefore

Đáp án đề: đỏ in đậm
Đáp án gốc của mình: xanh dương
Những câu này mình đang chưa hiểu vì sao lại chọn đáp án của đề/ tại sao đáp án của mình sai:) Mong mọi người giải đáp giúp mình.<3

B. Tự luận
*Preposition
9. His mother began to post homemade videos on the Internet in 2007. He became a superstar____ two year.

Câu này mình dùng in có được không mn?
* Correct Form of Verb
15. There 's something wrong with my stomach. I feel dreadful. I (be) ___ sick.
Câu này mình điền must be ( kiểu chắc chắn t bị đau bụng rồi) có đúng không mn ?
* Rewrite sentences
20.
I was not surprised to hear that Harry had failed his driving test.
--> It came as no surprise to me that Harry had failed his driving test.
Cấu trúc trong câu trên là gì ạ?

Mong mọi người giúp mình giải đáp những thắc mắc trên. Mình cảm ơn mọi người siu siu nhiều :MIM4
P/s: Mai mình lên thớt thi giữa kì ròi:) Chúc các bạn nào cũng thi giữa kì ngày mai, và sẽ thi giữa kì trong thời gian sắp tới bình tĩnh, tự tin và may mắn nhé:)
 
Last edited:

Itsmorbintime79

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng mười 2022
7
4
16
23
TP Hồ Chí Minh
A.
15. Phải dùng nowadays vì ý câu này là "thời buổi này tôi không đi bơi" nếu ta dịch thẳng ra. "Don't" ở đây là không, chấm dứt, sẽ chắc trong tương lai không thay đổi, vì vậy ta dùng "nowadays/thời buổi này." Nếu muốn dùng recently ta phải nói ví dụ như là: I have not gone swimming recently. Có nghĩa đại loại là "gần đây, tôi chưa kịp/chưa có dịp đi bơi."

22. Well done là thông dụng hơn. That's very well không dùng khi muốn nói "làm tốt lắm." Muốn viết "làm tốt lắm" kiểu khác ta có thể dùng "You've done well." Hoặc "you've done good." (done good là informal hơn) Hoặc "you did good." Hoặc "that's good." Hoặc "That's very good." (Có thể còn ví dụ khác mình giờ không nhớ ra hết). Well done là câu đơn giản nhất và tốt nhất ta có thể dùng.

27. Dùng therefore (vì thế) vì câu "it is important to be in good shape" có liên quan đến mấy câu trước. Ta dùng Besides khi nào mà ta muốn nói một ý không liên quan lắm. Đọc nguyên câu sẽ thấy rằng chỉ có một chủ đề (muscles, staying healthy), vì thế mọi câu là liên quan.

B.
9. In là chính xác.

15. Must be là chính xác.

20. Mình không rõ bạn muốn hỏi gì lắm. "It came" ở đây là it = tin tức, came = đến tai tôi. "As" dịch thành "là", "tin này là không ngạc nhiên gì" nếu ta dịch thẳng ra, ý đại loại là như thế.
 
Top Bottom