Vật lí 10 Chuyển động thẳng.

0913778797

Học sinh mới
12 Tháng tư 2023
3
0
1
50
TP Hồ Chí Minh

manh huy

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng bảy 2021
213
266
76
Hà Nội
THCS Ngọc Lâm
công thức vật lý nào, đây là toán, cứ tính trực tiếp bằng tích phân: [math]s(t)=\int_0^t|1-2\sin 2t|dt[/math]biểu thức tổng quát thì hơi lằng nhằng, ta có thể phân tích [imath]t = n\pi +k[/imath], nhưng hình như bạn đang viết dở thì sập nguồn, nên giả sử [imath]t[/imath] đã biết ta có thể tính được tích phân ở trên
 
Top Bottom