CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA Although/ though despite / in spite of

N

ngduchai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nguyên tắc chung cần nhớ là :
Although/ though + mệnh đề
Despite / in spite of + cụm từ
Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:
1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:
- Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING .
Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.

2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
- Đem tính từ đặt trứoc danh từ ,bỏ to be
Although the rain is heavy,.......
=> Despite / in spite of the heavy rain, ......
3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :
- Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be
Although He was sick,........
=> Despite / in spite of his sickness,.......
4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ
- Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ

Although He behaved impolitely,.....
=> Despite / in spite of his impolite behavior ,.........
5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ Hoặc : S + have + N


- Thì bỏ there be
Although there was an accident ,.....
=> Despite / in spite of an accident,......

Công thức này cũng áp dụng cho biến đổi từ BECAUSE -> BECAUSE OF
 
C

chjken

Hay quá!Đúng phần mình đang cần.Cảm ơn bạn nha!:)>-
Bạn có bài tập gì ko,đưa lên cho mình tập làm cho quen,chứ đọc suông thế này mau quên lắm!/:)
 
N

ngduchai

Bài tập nè
1) Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of ……
2) Mary could not go to school because she was sick.
=> Because of ….
3) Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite ….
4) My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of ….
5) Because there was a big storm, I stayed at home.
=> Because of ….
6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
=> Despite ….
7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
=> Despite ….
8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.
=> Although….
9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.
=> In spite of ……
10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though ……
 
N

ngduchai

1) Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of Tom's poverty, he studied very well
2) Mary could not go to school because she was sick.
=>Because of her sickness, Mary couldn't go to school
3) Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite the bad weather, she went to school on time4) My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of my sickness, I was told to go to school by my mother.
5) Because there was a big storm, I stayed at home.
=> Because of the big storm, i stayed at home
6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
Despite Tom's bad grades, he was admitted to the university
7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
=> Despite her handicapped body, she has become a successful woman
8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.
=> Although Tom had a good salary, he gave up his job.
9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.
=> In spite of not having finished the paper, he went to sleep
10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though the prices are high, my daughter insists on going to the movies.
 
S

shinichi_kudo

Tui cung cấp thêm nè :
6) Nếu câu có dạng : It (be) + tính từ về thời tiết

Đổi tính từ thành danh từ thêm the phía trước.

Although it was rainy, .....
=> Despite / in spite of the rain, ……….
Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là:

Foggy => fog ( sương mùWink

Snowy => snow (tuyết)

Rainy => rain (mưa)

Stormy => storm ( bão)7) Nếu câu có dạng: Danh từ + (be) + p.p ( câu bị động)

=> Đổi p.p thành danh từ, thêm the phía trước và of phía sau, danh từ câu trên đem xuống để sau of

Although television was invented, .....
=> Despite / in spite of the invention of television, ……….Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp dễ nhất : thêm the fact that trước mệnh đề.

Thanks nhiều vào nha!!!:p:p:p
 
M

marble_mercury

không có ji` đặc biệt, mấy cái này hầu như đã được học ở các lớp cơ bản.
 
S

shinichi_kudo

không có ji` đặc biệt, mấy cái này hầu như đã được học ở các lớp cơ bản.

đối với bạn là cơ bản, nhưng nhiều nơi không được học chứ bạn...cứ post lên để mọi người cùng học, cùng thảo luận,có j thắc mắc thì hỏi....Mọi người thấy em nói đúng không :D:D
 
S

studyhard93

đối với bạn là cơ bản, nhưng nhiều nơi không được học chứ bạn...cứ post lên để mọi người cùng học, cùng thảo luận,có j thắc mắc thì hỏi....Mọi người thấy em nói đúng không :D:D

shinchi_kudo nói đúng rồi, diendan là chỗ mọi người cùng trao đổi kinh nghiệm học tập với nhau, vì vậy nếu bạn nào đã biết rồi thì post bài lên cho mọi người cùng biết, cùng thảo luận, như vậy chẳng tốt hơn sao
 
Last edited by a moderator:
I

ILoveNicholasTeo

@studyhard93: bạn ko nên dùng màu đỏ để posy bài viết.
@@@ all: có bài tập ko, post lên cho mọi ng cùng làm với.
 
Top Bottom