chuyển đổi câu

không nhớ tên

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2017
84
16
36
15
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 We use all our free time to look after our pets
We spend
2 She likes to make crafts better than help her parents with DIY projects
She prefers
3 They adore visiting art galleries when they have leisure time
They are
4 Volunteering for the community and collecting stamps are very interesting
It is
5 Doing leisure activities in the my free time makes me happy
I am satisfied
 

Từ Lê Thảo Vy

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng hai 2018
1,434
3,423
331
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
1 We use all our free time to look after our pets
We spend all our free time looking after our pets.
Cấu trúc: use time to do st = spend time doing st.

2 She likes to make crafts better than help her parents with DIY projects
She prefers making crafts to helping her parents with DIY projects.
Cấu trúc: like to do/ doing st better than to do/doing st = prefer doing st to doing st.

3 They adore visiting art galleries when they have leisure time
They are like visiting art galleries when they have leisure time.
4 Volunteering for the community and collecting stamps are very interesting
It is very interesting to volunteer for the community and collect stamps.
5 Doing leisure activities in the my free time makes me happy
I am satisfied to do leisure activities in the my free time.
 

Iam_lucky_girl

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng một 2019
786
1,030
146
Bình Phước
THCS TTLN
1. We spend all our free time looking after our pets.
Cấu trúc: use to do something
= spend doing something

2. She prefers making crafts to helping her parents with DIY projects.
Cấu trúc: like doing something better than do something
=prefer doing something to doing something

3. They are fond of visiting art galleries when they have leisure time
Cấu trúc: adore doing something
=be fond of doing something
=be interested in doing ST

4. It is very interesting to volunteer for the community and collect stamps.
5. I am satisfied to do leisure activities in my free time.
_________________________________
Chúc bạn học tốt!
#star
#v_army
 
Top Bottom