Địa 12 chuyển dịch cơ cấu thành phần ktế và lãnh thổ ktế

M

mydoringto

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cơ cấu thành phần ktế cũng có những chuyển biến tích cực,phù hợp vs đường lối phát triển ktế nhiều thành phần trong thời kì đổi mới.
ktế nhà nước có jảm về tỉ trọng nhưng vẫn jữ vai trò chủ đạo trong nền ktế.Các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt vẫn do nhà nước quản lí.Tỉ trọng của kinh tế tư nhân có xu hướng tăng.Đbiệt là từ sau khi vnam ja nhập WTO,khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng nhanh cho thấy vtrò ngày càng qtrọng của khu vực ktế này trng jai đoạn mới của đnước.

Lãh thổ ktế:
Ở nước ta đã hthành các vùng đlực ptriển ktế,vùng chuyên canh và các khu cng tập trung,khu chế xuất có quy mô lớn.
việc phtá huy thế mạnh từng vùng nhằm đẩy mạnh ptriển ktế và tăng cường hội nhập vs thế jới đã dẫn tới sự chuyển dịch cơ cấu ktế và phân hoá sx jữa các vùng trong nước.Vdụ Đnb là vùng ptriển cn mạnh nhất vs já trị sx cn chiếm toíư 55.5% cả nước(2006).trong khi đó đb sông CL là vùng trđiểm sản xuất lthực,thphẩm,sl chiếm tới 40% cả nước.
Trên phạm vi cả nước đã hthành 3 vùng ktế trọng điểm:vùng ktế trọg điểm phía bắc,trung và nam.
 
F

flower.stupid

Vi sao đồng bằng s.Hồng phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế.....?
Mình cần 1 câu trả lời đầy đủ, cac mem giúp nhé..................................
 
L

luulyvan

Đồng Bằng SÔng Hồng phải chuyển dịch cơ cấu KT vì:

-Vai trò đặc biệt của ĐB S Hồng trong chiến lược phát triển KTXH: là vực lúa thứ 2 của nước ta và là vùng phat triển CN dịch vụ quan trọng của cả nước

- Cơ cấu kinh tế theo ngành có nhiều hạn chế, không phù hợp với tinh hình phảt triển hiện nay. Tài nguyên để pt nông nghiệp đã tiến dần tới giới hạn, trong lúc vùng còn rất nhiều tiềm nằng để pt các ngành KT khác như Cn, dịch vụ du lịch

- Số dân đông, mật độ dân số cao, việc pt KT với cơ cấu cũ ko đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống

- Việc chuyên dịch cơ cấu KT của vùng phù hợp với xu thế chuyển dịch chung của cả nước và con nhằm khai thach có hiệu quả thế mạnh vốn có, góp phần cải thiện đời sống nhân dân

Chúc flower.stupid làm bài tốt! :)
 
Top Bottom