Ngoại ngữ Chuyển câu sao cho nghĩa không đổi

fcnoname1230

Học sinh chăm học
Thành viên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.
I don’t know any French. (speak a word)
=>I____________.
2.
I learned a few words of English on holiday. (picked)
=>I____________.
3.
My brother can speak Italian very well. (fluent)
=>My____________.
4.
I can speak both English and French perfectly. (bilingual)
=>I_____________.
5.
I speak enough German for holidays. (get by)
=>I_____________.
6.
I haven’t practised my Russian for a long time. (rusty)
=>My_____________.
 

young01

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
28 Tháng hai 2017
495
677
191
1.
I don’t know any French. (speak a word)
=>I____________.

2.
I learned a few words of English on holiday. (picked)
=>I____________.

3.
My brother can speak Italian very well. (fluent)
=>My____________.

4.
I can speak both English and French perfectly. (bilingual)
=>I_____________.

5.
I speak enough German for holidays. (get by)
=>I_____________.

6.
I haven’t practised my Russian for a long time. (rusty)
=>My_____________.

1. I can't speak a word of French.
2. I picked up a few words of English on holiday.
3. My brother is fluent in English.
4. I am bilingual in English and French.
5. I can get by in German on holiday.
6. My Russian is a bit rusty.
 
Top Bottom