Vật lí 10 Chương 1: Mở đầu

newt21

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
17 Tháng tư 2022
592
1
509
126
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chương 1: Mở đầu
Bài 1: Khái quát về môn vật lý
1. Đối tượng nghiên cứu môn vật lý:

- Đối tượng nghiên cứu môn vật lý gồm: các dạng vận động vật chất và năng lượng

2. Mục tiêu nghiên cứu của vật lý:
- Tìm được quy luật tổng quát chi phối sự biến đổi và vận hành của vật chất, năng lượng

3. Phương pháp nghiên cứu của vật lý:
- Có hai phương pháp:
+ Phương pháp thực nghiệm dùng thí nghiệm để phát hiện kết quả mới giúp kiểm chứng, hoàn thiện hay bổ sung giả thuyết nào đó
+ Phương pháp lý thuyết sử dụng ngôn ngữ toán học và suy luận lý thuyết để phát hiện một kết quả mới. Kết quả mới này được kiểm chứng bằng thực nghiệm

4. Ảnh hương của vật lý:
- Vật lý ảnh hưởng mạnh mẽ và có tác động làm thay đổi mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Dựa trên nền tảng vật lý, các công nghệ mới được sáng tạo vũ bão

Bài 2: Vấn đề an toàn trong vật lý:
- Hiểu các rủi ro, thực hiện các biện pháp án toàn cho bản thân, cộng đồng, môi rường theo quy định của noi học tập, làm việc.

Bài 3: Các loại sai số và hạn chế:
-Sai số của phép đo bao gồm sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên
-Sai số của phép do có thể biểu diễn dưới dạng sai số tuyệt đối và sai số tương đối.
-Hạn chế sai số: thao tác đúng cách, lựa chọn thiết bị phù hợp, tiến hành do nhiều lần.

------
Xem thêm: HỆ THỐNG MỤC LỤC CÁC BÀI VẬT LÍ 10
 
Last edited:
  • Love
Reactions: Hoàng Long AZ
Top Bottom