Toán 10 Chứng minh

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
View attachment 221791
Giúp mình bì 16,17,18 với ạ
Cảm ơn rất nhiều ạ :Tonton18
kaede-kun16.
[imath]\overrightarrow{AA^{'}}=\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GG^{'}}+\overrightarrow{G^{'}A^{'}}[/imath]
[imath]\overrightarrow{BB^{'}}=\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GG^{'}}+\overrightarrow{G^{'}B^{'}}[/imath]
[imath]\overrightarrow{CC^{'}}=\overrightarrow{CG}+\overrightarrow{GG^{'}}+\overrightarrow{G^{'}C^{'}}[/imath]
Vì G và G' là trọng tâm nên :
[imath]\begin{cases} \overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=\overrightarrow{0}\\\\\overrightarrow{G^{'}C^{'}}+\overrightarrow{G^{'}B^{'}}+\overrightarrow{G^{'}C^{'}}=\overrightarrow{0} \end{cases}[/imath]
Từ những điều trên ta có: [imath]3\overrightarrow{GG^{'}}=\overrightarrow{AA^{'}}+\overrightarrow{BB^{'}}+\overrightarrow{CC^{'}}[/imath]
Mà G trùng G' [imath]\Rightarrow \overrightarrow{GG^{'}}=0\Rightarrow đpcm[/imath]

View attachment 221791
Giúp mình bì 16,17,18 với ạ
Cảm ơn rất nhiều ạ :Tonton18
17.
Ta có ABIJ , BCPQ , CARS là hbh nên ta có :
[imath]\begin{cases} \overrightarrow{AJ}=\overrightarrow{BI}\\\overrightarrow{BQ}=\overrightarrow{CP}\\\overrightarrow{CS}=\overrightarrow{AR} \end{cases}[/imath]
[imath]\overrightarrow{RJ}+\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}=\overrightarrow{AJ}-\overrightarrow{BI}+\overrightarrow{BQ}-\overrightarrow{CP}+\overrightarrow{CS}-\overrightarrow{AR}=\overrightarrow{0}[/imath]

View attachment 221791
Giúp mình bì 16,17,18 với ạ
Cảm ơn rất nhiều ạ :Tonton18
sr bạn đang ghi lỡ tay f5 nên hơi lâu 18.
[imath]\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{A'A}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{OC'}+\overrightarrow{C'C}=\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}+2(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA})=\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}[/imath]
 
Top Bottom