Toán 9 Chứng minh

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,797
4
2,201
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Chi Xuyên
Câu 2:
[imath]x^2+5y^2-4xy+2y-3=0[/imath]
[imath]\Leftrightarrow x^2-4xy+4y^2+y^2+2y+1=4[/imath]
[imath]\Leftrightarrow (x-2y)^2+(y+1)^2=4[/imath]

Do x,y nguyên nên [imath](x-2y;y+1)=\{(0,2);(-2,0);(2,0);(0,-2)\}[/imath]

Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại
[Lý thuyết] Chuyên đề HSG: Số học
[Bài tập] Chuyên đề HSG: Số học
 

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,797
4
2,201
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
Câu 1:
[imath]\left(\dfrac{1}a+\dfrac{1}b+\dfrac{1}c\right)^2=\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}[/imath]

[imath]\Rightarrow \dfrac{2}{ab}+\dfrac{2}{ac}+\dfrac{2}{bc}=0[/imath]

Mà [imath]a,b,c[/imath] là các số nguyên dương nên [imath]\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{ac}+\dfrac{1}{bc}>0[/imath] (vô lí)

Em xem lại đề nha
 
Top Bottom