Toán Chứng minh

chua...chua

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tư 2017
630
568
184
19
Hà Nội
THCS Mai Đình

Nguyễn Mạnh Trung

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng năm 2017
450
218
81
21
Đắk Nông
a,[tex]x^{6}+3x^{2}y^{2}+y^{6}=1 với x^{2}+y^{2}=1[/tex]
b,[tex]x^{4}+x^{2}y^{2}+y^{4}=a^{2}-b^{2} với x^{2}+y^{2}=a ,xy=b[/tex]
c, [tex]p^{2}+(p-a)^{2}+(p-b)^{2}+(p-c)^{2}=a^{2}+b^{2}+c^{2} với a+b+c=2p[/tex]
[tex]x^{6}+y^{6}+3x^{2}y^{2} \\=(x^{2}+y^{2})(x^{4}+y^{4}-x^{2}y^{2})+3x^{2}y^{2} \\=x^{4}+y^{4}-x^{2}y^{2}+3x^{2}y^{2} \\=(x^{2}+y^{2})^{2}=1^{2}=1[/tex]
 
  • Like
Reactions: Bùi Minh Anh

lovekris.exo_178@yahoo.com

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng chín 2017
322
294
66
21
Vĩnh Phúc
a,x6+3x2y2+y6=1vix2+y2=1x6+3x2y2+y6=1vớix2+y2=1x^{6}+3x^{2}y^{2}+y^{6}=1 với x^{2}+y^{2}=1
b,x4+x2y2+y4=a2−b2vix2+y2=a,xy=b

a,x^2+y^2=1 => bạn lập phương lên rồi đc đpcm
chú ý 3x^2y^2=3x^2y^2(x^2+y^2)
b, bạn bình phương 2 vế của a và b lên cx đc đpcm
chỉ cần nhớ hằng đẳng thức là làm đc thôi mà
 
Top Bottom