Toán 11 Chứng minh tứ giác nội tiếp

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,470
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Vẽ đường cao BY, CX của tam giác ABC.
Nhận thấy [TEX](I,IA)[/TEX] đi qua X,Y và [TEX](M,MB)[/TEX] đi qua X,Y nên [TEX]IM \perp XY \Rightarrow PQ \parallel XY[/TEX]
Từ đó [TEX]\widehat{BPQ}=\widehat{AXY}=\widehat{ACB} \Rightarrow BPCQ[/TEX] nội tiếp.
Suy ra [TEX]DP.DQ=DB.DC[/TEX]
Xét đường tròn [TEX](M,MB)[/TEX].
Đường đối cực của A là EF đi qua điểm N nên đường đối cực của N đi qua A. Mà [TEX]AD \perp MN[/TEX] nên AD là đường đối cực của N.
Từ đó đặt [TEX]r[/TEX] là bán kính của [TEX](M,MB)[/TEX] thì [TEX]MD.MN=r^2=MB.MC[/TEX]
Suy ra [TEX](ND,BC)=-1[/TEX](do M là trung điểm BC) [TEX]\Rightarrow DM.DN=DB.DC \Rightarrow DM.DN=DP.DQ[/TEX] hay M,N,P,Q đồng viên.

Hình đính kèm: upload_2021-11-12_10-27-30.png

Nếu có gì thắc mắc bạn có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Bạn có thể tham khảo thêm các kiến thức môn học khác tại đây.
 
Last edited:

0941715419

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
443
100
61
18
Bình Thuận
Vẽ đường cao BY, CX của tam giác ABC.
Nhận thấy [TEX](I,IA)[/TEX] đi qua X,Y và [TEX](M,MB)[/TEX] đi qua X,Y nên [TEX]IM \perp XY \Rightarrow PQ \parallel XY[/TEX]
Từ đó [TEX]\widehat{BPQ}=\widehat{AXY}=\widehat{ACB} \Rightarrow BPCQ[/TEX] nội tiếp.
Suy ra [TEX]DP.DQ=DB.DC[/TEX]
Xét đường tròn [TEX](M,MB)[/TEX].
Đường đối cực của A là EF đi qua điểm N nên đường đối cực của N đi qua A. Mà [TEX]AD \perp MN[/TEX] nên AD là đường đối cực của N.
Từ đó đặt [TEX]r[/TEX] là bán kính của [TEX](M,MB)[/TEX] thì [TEX]MD.MN=r^2=MB.MC[/TEX]
Suy ra [TEX](ND,BC)=-1[/TEX](do M là trung điểm BC) [TEX]\Rightarrow DM.DN=DB.DC \Rightarrow DM.DN=DP.DQ[/TEX] hay M,N,P,Q đồng viên.

Hình đính kèm: View attachment 192874

Nếu có thắc mắc gì thì bạn có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Chúc bạn học tốt.
bạn giúp mình ý 2 câu này dcd ko ạ
cho hình ình hanh MPNK. lấy điểm E và F lần lượt thuộc 2 canh MP, NK sao cho ME=NF
1. Chứng mình tứ giác MENF là hình bình hành
2, Gọi O là giao điểm của MN và KP. Chứng mình O là trung điểm của EF
 
  • Like
Reactions: Timeless time

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,899
346
19
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
Top Bottom