Toán Chứng minh tam giác

realme427

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,650
3,717
524
Quảng Nam
THCS Lê Đình Dương
a,-Ta có[tex]\Delta AHK = \Delta DHB c.g.c b, -Ta có: [tex]\Delta AKH=\Delta BDH\left ( c.g.c \right )[/tex]
[tex]\Rightarrow \widehat{AKH}=\widehat{HBD}\left ( 2 góc tương ứng \right )[/tex]
-Mà chúng là 2 góc so le trong
-Nên: AK//BD
c,-Ta có:[tex]\Delta AHK = \Delta DHB[tex]\left ( cmt \right )[/tex]
[tex]\Rightarrow AB=BD\left ( 2 cạnh tương ứng \right )[/tex]
4, -Ta có:[tex]\Delta KHD=\Delta BHA\left ( c.g.c \right )[/tex]
[tex]\Rightarrow AD=DK[/tex]
-MÀ nằm giữa K và D( banj tự c/m nhé)
-Vậy.....
4
upload_2017-12-11_21-58-16.png
Hình vẽ chỉ mang tính chất minh họa chưa được rõ lắm nhé
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Lê Mạnh Cường
Top Bottom