Vật lí 10 chứng minh hệ thức nở dài

Ngôn Mộng Kiều Nhi

Học sinh mới
2 Tháng ba 2023
1
0
1
22
Yên Bái

manh huy

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng bảy 2021
213
266
76
Hà Nội
THCS Ngọc Lâm
nói [imath]\beta =2 \alpha[/imath] thì cũng không chính xác, chẳng qua qua thực nghiệm người ta nghiệm ra nó hầu như xấp xỉ vậy
ta cũng hình dung tương đối đơn giản: xét tấm kim loại chiều dài theo 1 phương là [imath]\ell[/imath], chẳng hạn [imath]\implies S \propto \ell^2[/imath]
[math]\ell^2 = \ell_0^2(1+\alpha\Delta T)^2[/math]cần lưu ý khai triển tuyến tính gần đúng: [imath](1+x)^n \approx (1+nx)[/imath] với [imath]x\ll 1[/imath]
[math]\implies S = S_0(1+2\alpha\Delta T)[/math]
 
Top Bottom