Toán 10 chứng minh biểu thức sau không phục thuộc vào x

2712-0-3

Cựu TMod Toán
Thành viên
5 Tháng bảy 2021
1,068
1,741
206
Bắc Ninh
THPT đợi thi
chứng minh biểu thức sau không phục thuộc vào x
View attachment 208523
anh thy_nee[imath]\dfrac{1+\sin^4 x - \cos ^4 x} {\sin x} - 4 .\cos^2 ( \dfrac{\pi}{4} - \dfrac{x}{2} )[/imath]
= [imath]\dfrac{1+\sin^2 x - \cos^2 x} {\sin x} - 2 .\cos ( \dfrac{\pi}{2} - x ) -2[/imath]
= [imath]\dfrac{2 \sin^2 x } {\sin x} - 2 .\sin ( x ) -2[/imath]
= [imath]-2[/imath] không phụ thuộc vào [imath]x[/imath]

Mời bạn tham khảo thêm tại : Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
 
  • Love
Reactions: anh thy_nee
Top Bottom