Toán 8 chứng minh bđt

Blacklead Gladys

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng sáu 2021
198
207
61
Hà Nội
thcs phú la

Attachments

  • 1648738151807.png
    1648738151807.png
    85.1 KB · Đọc: 3
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: 7 1 2 5

7 1 2 5

TMod Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng một 2019
6,647
11,102
1,116
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
1. a) [imath](1+x)^2 \geq 4x \geq 4x^2[/imath]
b) [imath](1+x+y)^2 \geq 4(x+y) \geq 4(x^2+y^2)[/imath]
2. [imath](a^3-1)(b^2-1) \geq 0 \Rightarrow a^3b^2+1 \geq a^3+b^2[/imath]
Mà [imath]b^2 \geq b^3 \Rightarrow a^3b^2+1 \geq a^3+b^3[/imath]
Tương tự cộng vế theo vế ta có đpcm.
 
  • Love
Reactions: Blacklead Gladys
Top Bottom