Toán 11 Chứng minh bất đẳng thức

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,470
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Ta có: [TEX]x^2+\sqrt{x}+\sqrt{x} \geq 3\sqrt[3]{x^2.\sqrt{x}.\sqrt{x}}=3x[/TEX]
Cộng vế theo vế lại ta có: [TEX]x^2+y^2+z^2+2(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}) \geq 3(x+y+z)=(x+y+z)^2 \Rightarrow 2(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}) \geq 2(xy+yz+zx) \Rightarow \sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z} \geq xy+yz+zx[/TEX]

Nếu bạn có thắc mắc gì thì có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Chúc bạn học tốt.
 
Top Bottom