Toán 9 Chứng minh (3 + căn(5))^n + (3 - căn(5))^n là số nguyên dương

Lemon candy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng tám 2019
472
1,527
156
Hà Nội
そう
Với mỗi số nguyên dương n , chứng minh [tex](3+ \sqrt{5})^n + (3- \sqrt{5})^n[/tex] luôn là số nguyên dương
:Tuzki19:meohong1:meohong10:meohong11:meohong12
Còn cần ko vậy , nếu cần thì mk làm nha
Dùng công thức truy hồi:
Đặt Un=[tex](3+\sqrt{5})^n+(3-\sqrt{5})^n[/tex]
Đặt [tex](3+\sqrt{5})^n[/tex] là A
(3-\sqrt{5})^n là B
-> Un=[tex]A^n+B^n[/tex]
[tex]U_{n+1}=A^n(3+\sqrt{5})+B^n(3-\sqrt{5}) U_{n+2}=A^n(3+\sqrt{5})^2+B^n(3-\sqrt{5})^2=6A^n(3+\sqrt{5})-4A^n+6B^n(3-\sqrt{5})-4B^n \Leftrightarrow U_{n+2}=6U_{n+1}-4U_{n}[/tex]
Từ đây suy ra đpcm
 
  • Like
Reactions: ankhongu

TranPhuong27

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng ba 2020
539
681
106
18
Hải Dương
THCS Lê Thanh Nghị
Còn cần ko vậy , nếu cần thì mk làm nha
Dùng công thức truy hồi:
Đặt Un=[tex](3+\sqrt{5})^n+(3-\sqrt{5})^n[/tex]
Đặt [tex](3+\sqrt{5})^n[/tex] là A
(3-\sqrt{5})^n là B
-> Un=[tex]A^n+B^n[/tex]
[tex]U_{n+1}=A^n(3+\sqrt{5})+B^n(3-\sqrt{5}) U_{n+2}=A^n(3+\sqrt{5})^2+B^n(3-\sqrt{5})^2=6A^n(3+\sqrt{5})-4A^n+6B^n(3-\sqrt{5})-4B^n \Leftrightarrow U_{n+2}=6U_{n+1}-4U_{n}[/tex]
Từ đây suy ra đpcm
Công thức truy hồi bậc THCS đã học đâu mà áp dụng vậy :(
 

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,475
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Ta thấy n = 1,2 thỏa mãn. Xét [TEX]n \geq 3[/TEX]
Đặt [tex]x=3+\sqrt{5},y=3-\sqrt{5}\Rightarrow s=x+y=6,p=xy=4[/tex]
Đặt [tex]u_n=x^n+y^n \Rightarrow u_1=s=6,u_2=x^2+y^2=s^2-2p=28[/tex]
Giả sử [tex]u_{n-2},u_{n-1}[/tex] là số nguyên.
Với [tex]u_n=x^n+y^n=(x^{n-1}+y^{n-1})(x+y)-xy^{n-1}-x^{n-1}y=6u_{n-1}-xy(x^{n-2}+y^{n-2})=6u_{n-1}-4u_{n-2}[/tex] cũng là số nguyên.
Vì [tex]u_0,u_1[/tex] là số nguyên nên theo nguyên lí quy nạp 2 bước nhảy ta có đpcm.
 
Top Bottom