Toán 8 Chứng minh: 1/ac + 1/bc lớn hơn hoặc bằng 16

Lee Tuan Canh

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng ba 2021
29
22
6
17
Hải Dương
THPT Thanh Hà
Ta có: [tex]\frac{1}{ac}+\frac{1}{bc}=\frac{1}{c}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})\geq \frac{4}{c(a+b)}\geq \frac{4}{\frac{(a+b+c)^{2}}{4}}=16[/tex]
Dấu "=" xảy ra [tex]\Leftrightarrow a=b=\frac{1}{4};c=\frac{1}{2}[/tex]
 
Top Bottom